Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση

Θα αναφερθούμε στις λειτουργίες της αποκοπής, της αντιγραφής, και της επικόλλησης. Στην οθόνη εμφανίζονται 3 ονόματα το Στέλιος, το Δέσποινα, και το Κώστας. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε κάτω από το Κώστας, να εμφανίζεται ξανά το Στέλιος. Θα μπορούσα ασφαλώς να το πληκτρολογήσω, υπάρχει όμως ένας πιο γρήγορος τρόπος, να το αντιγράψω. Ας δούμε πως γίνεται αυτό. Επιλέγουμε πρώτα το όνομα. Από την ομάδα Πρόχειρο της Κεντρικής καρτέλας, κάνουμε κλικ στην εντολή Αντιγραφή. Το κείμενο μας, “το Στέλιος”, αντιγράφηκε στο πρόχειρο, και παραμένει εκεί. Μετακινούμε τώρα το σημείο εισαγωγής κάτω από το Κώστας, και από την ομάδα Πρόχειρο, κάνουμε κλικ στην εντολή Επικόλληση. Το κείμενο τώρα από το πρόχειρο εμφανίστηκε στο σημείο όπου βρισκόταν το σημείο εισαγωγής. Ας το δούμε άλλη μία φορά με το όνομα “Δέσποινα”. Επιλέγουμε πρώτα το όνομα, και από την ομάδα Πρόχειρο κάνουμε κλικ στην εντολή αντιγραφή, μετακινούμε το σημείο εισαγωγής, στο σημείο που θέλουμε να εμφανιστεί το όνομα, κάτω από το Στέλιος, και από την ομάδα Πρόχειρο κάνουμε κλικ στην εντολή επικόλληση. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη λειτουργία της αποκοπής. Με τη λειτουργία της αποκοπής μεταφέρουμε κείμενο, δεν αντιγράφουμε κείμενο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μεταφέρουμε το “Στέλιος”, από τη πρώτη γραμμή στην οποία βρίσκεται, στο τέλος. Επιλέγουμε το “Στέλιος”, και μέσα από την ομάδα Πρόχειρο κάνουμε κλικ στην εντολή αποκοπή. Το κείμενο αφαιρέθηκε. Μετακινούμε τώρα το σημείο εισαγωγής κάτω από την “Δέσποινα”, και κάνουμε κλικ στην εντολή επικόλληση. Το κείμενο εμφανίστηκε σε εκείνο το σημείο.