Αλλαγή πεζών – κεφαλαίων

Εάν έχουμε πληκτρολογήσει κάποιο κείμενο όπως τις λέξεις “Κεφάλαιο Πρώτο”, μπορούμε να τις μετατρέψουμε σε κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς να χρειαστεί να τους πληκτρολογήσουμε εκ νέου. Επιλέγουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει, και από την ομάδα Γραμματοσειρά της Κεντρικής καρτέλας, κάνουμε κλικ στην εντολή “αλλαγή πεζών-κεφαλαίων”. κάνουμε ένα κλικ στην επιλογή “Κεφαλαία”. Αμέσως οι λέξεις εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα, δεν χρειάστηκε δηλαδή να τις ξαναπληκτρολογήσουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτό το κείμενο “η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ελληνικού” π.χ. και από την ίδια εντολή, να επιλέξουμε “Μετατροπή κάθε λέξης σε κεφαλαία”. Το πρώτο γράμμα κάθε λέξης όπως μπορούμε να δούμε, είναι γραμμένο με κεφαλαίο. Αυτά ονομάζονται και γράμματα τίτλου. Εννοείται πως μπορούμε να μετατρέψουμε τους κεφαλαίους χαρακτήρες σε πεζούς. Επιλέγουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει, και από την ίδια εντολή, κάνουμε κλικ στην επιλογή πεζά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξής: στο κείμενό μας, μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή των λέξεων ΔΕΗ, και ΟΤΕ. Επιλέγουμε τη λέξη ΔΕΗ, και μέσα από την ομάδα Γραμματοσειρά, κάνουμε κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαίσιου διαλόγου. Στη συνέχεια επιλέγουμε μικρά κεφαλαία, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η λέξη ΔΕΗ είναι γραμμένη με κεφαλαίους χαρακτήρες, το ύψος των οποίων όμως είναι το ίδιο με το ύψος των μικρών χαρακτήρων. Το ίδιο θα κάνουμε και για τη λέξη ΟΤΕ. Επιλέγουμε τη λέξη, και από την ομάδα Γραμματοσειρά, κάνουμε κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαίσιου διαλόγου. Επιλέγουμε μικρά κεφαλαία. Προσέξτε μόνο το εξής, στο κείμενο της οθόνης μας εμφανίζεται δύο φορές η ίδια πρόταση. Θα αλλάξουμε τις λέξεις ΔΕΗ, και ΟΤΕ. Τη λέξη ΔΕΗ την επιλέγουμε, και όπως έχουμε ήδη αναφέρει από την κεντρική καρτέλα, κάνοντας κλικ στην επιλογή “αλλαγή πεζών-κεφαλαίων”. Επιλέγουμε “Κεφαλαία”. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Θα επιλέξουμε τώρα και την λέξη ΟΤΕ, αλλά από την ομάδα Γραμματοσειρά, θα κάνουμε κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαίσιου διαλόγου. Και εδώ υπάρχει επιλογή “όλα κεφαλαία”, την επιλέγουμε, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. το αποτέλεσμα δείχνει να είναι το ίδιο, κάτι που όμως δεν συμβαίνει, εάν μετατρέψουμε εκ νέου τις λέξεις σε πεζούς χαρακτήρες, θα δούμε την διαφορά. Επιλέγουμε τη λέξη ΔΕΗ, κάνουμε κλικ στην επιλογή “αλλαγή πεζών-κεφαλαίων”, επιλέγουμε “πεζά”, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Επιλέγουμε και την λέξη ΟΤΕ, και από το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά, αποεπιλέγουμε το “όλα κεφαλαία”, κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Στην περίπτωση του ΟΤΕ, η λέξη επανήλθε όπως ήταν γραμμένη, υπάρχει δηλαδή και ο τόνος, κάτι που δεν συμβαίνει στη λέξη ΔΕΗ, έχει χαθεί ο τόνος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε αυτή την εντολή: “αλλαγή πεζών-κεφαλαίων”, η λέξη μετατρέπετε μεν με κεφαλαίους χαρακτήρες, αλλά είναι σαν να την είχαμε γράψει από την αρχή με κεφαλαίους χαρακτήρες. Ενώ στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το πλαίσιο γραμματοσειρά, και την εντολή όλα κεφαλαία, δεν χάνεται η μορφοποίηση της λέξης, γι’ αυτό και η λέξη ΟΤΕ, όταν την μετατρέπουμε από κεφαλαίους σε μικρούς χαρακτήρες, επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.