Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Εμφάνιση τύπων

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εμφάνιση των τύπων που έχουν χρησιμοποιηθεί σ’ ένα φύλλο εργασίας. Πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μπορούμε να εμφανίζουμε τους τύπους, και όχι μόνο το αποτέλεσμα τους. Στο φύλλο εργασίας στην οθόνη μας εμφανίζονται οι ημερομηνίες άφιξης στο ξενοδοχείο, οι ημέρες ενοικίασης, το ποσό ανά ημέρα, και το συνολικό ποσό που θα πληρώσουμε. Οι τιμές του συνολικού ποσού είναι αποτέλεσμα κάποιου τύπου. Π.χ. η τιμή που εμφανίζεται στο κελί f7 είναι, όπως βλέπουμε στην γραμμή τύπων, το γινόμενο του κελιού d7 επί e7. 5 ημέρες επί 52€ την ημέρα μας κάνουν 260€. Εάν όμως θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους τύπους με μια κίνηση, κάνουμε το εξής: Από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Προβολή». Στο τμήμα «Επιλογές παραθύρου» ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου «Τύποι», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίσθηκαν, στα κελιά οι τύποι αντί για τις τιμές που προκύπτουν από του τύπους. Οι ημερομηνίες άφιξης αντικαταστάθηκαν από τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό της κάθε ημερομηνίας. Οι τιμές στο συνολικό ποσό αντικαταστάθηκαν από τους τύπους. Για να εμφανίσουμε πάλι τις τιμές, από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Προβολή», απενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου «Τύποι», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Τώρα εμφανίζονται μόνο οι τιμές. Ένας γρηγορότερος τρόπος ώστε να εναλλασσόμαστε μεταξύ της προβολής που εμφανίζονται οι τύποι και των τιμών, σε ένα κελί όμως, είναι να πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL και «`» απόστροφος.