Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Κατά γραμμές

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως ταξινομούμε τα δεδομένα μιας περιοχής κελιών. Με την ταξινόμηση αλλάζουμε τη διάταξη των γραμμών ή στηλών μιας περιοχής κελιών, σε αύξουσα ή σε φθίνουσα σειρά. Στο «φύλλο1», στην αριστερή περιοχή κελιών, εμφανίζεται η βαθμολογία έντεκα μαθητών στα μαθηματικά. Στην στήλη «b», εμφανίζονται τα επώνυμα των μαθητών, στην «c» τα ονόματα τους, στη «d» στήλη η βαθμολογία στα Μαθηματικά. Παρατηρούμε ότι αυτή η περιοχή κελιών είναι ταξινομημένη κατά το επώνυμο των μαθητών, σε αύξουσα σειρά. Με τον όρο αύξουσα, εννοούμε πως τα δεδομένα θα ταξινομούνται από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Π.χ. από το 0 στο 9 αν αναφερόμαστε σε αριθμούς, ενώ εάν είναι χαρακτήρες από το α στο ω ή από το a στο z στους αγγλικούς χαρακτήρες. Με τον όρο φθίνουσα εννοούμε το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση να θυμόμαστε πως πρώτα ταξινομούνται οι αγγλικοί χαρακτήρες και στη συνέχεια οι ελληνικοί. Πρώτος, λοιπόν, εμφανίζεται ο μαθητής με το επώνυμο «Αγγελάκος» και τελευταία η μαθήτρια με το επώνυμο «Τσιμοπούλου». Σε αύξουσα σειρά λοιπόν από το «α» (Αγγελάκος) στο «τ» (Τσιμοπούλου). Η δεξιά περιοχή κελιών δεν είναι ταξινομημένη σύμφωνα με το επώνυμο. Θα ταξινομήσουμε τα δεδομένα της δεξιάς περιοχής κελιών σύμφωνα με το επώνυμο σε αύξουσα σειρά. Επιλέγουμε ένα κελί της στήλης επώνυμο. Προσοχή: δεν επιλέγουμε περισσότερα κελιά, αλλά μόνο ένα. Πατάμε από τη γραμμή εργαλείων το κουμπί «Αύξουσα ταξινόμηση», και η περιοχή κελιών ταξινομήθηκε όπως η αριστερή περιοχή κελιών, σε αύξουσα σειρά ως προς το επώνυμο. Κάνουμε αναίρεση και ταξινομούμε ξανά την περιοχή κελιών με έναν άλλο τρόπο. Επιλέγουμε ένα, όχι περισσότερα, κελιά. Από το μενού «Δεδομένα» κάνουμε κλικ στην εντολή «Ταξινόμηση». Επειδή η περιοχή κελιών μας έχει γραμμή κεφαλίδων, την πρώτη δηλαδή γραμμή «Επώνυμο», «Όνομα», «Μαθηματικά», κάνουμε κλικ στην επιλογή «Υπάρχει γραμμή κεφαλίδων». Διαφορετικά εάν στην περιοχή κελιών μας δεν υπήρχε η γραμμή κεφαλίδων θα επιλέγαμε «Δεν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων». Στο πεδίο «Ταξινόμηση κατά» επιλέγουμε τη στήλη «Επώνυμο», γιατί με βάση αυτή τη στήλη θα ταξινομηθεί η περιοχή κελιών. Δίπλα επιλέγουμε «Αύξουσα» σειρά. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε πως η δεξιά περιοχή κελιών ταξινομήθηκε όπως και η αριστερή. Παρατηρούμε όμως πως τρεις μαθητές έχουν ακριβώς το ίδιο επώνυμο. Οι Παπαγιάννης Νίκος, Γεώργιος, και Μενέλαος. Το ερώτημα είναι με ποια σειρά το Excel θα ταξινομήσει τους τρεις αυτούς μαθητές. Ποιος θα μπει πρώτος; Ο Νίκος, ο Γεώργιος, ή ο Μενέλαος; Στο «φύλλο2», η αριστερή περιοχή κελιών είναι ταξινομημένη κατά το επώνυμο των μαθητών, αλλά και κατά το όνομα. Μαθητές που έχουν το ίδιο επώνυμο όπως συμβαίνει με τους Παπαγιάννιδες, ταξινομούνται στη συνέχεια σε αύξουσα σειρά ως προς το όνομα τους. Γεώργιος, Μενέλαος, Νίκος. Ας ταξινομήσουμε και την δεξιά περιοχή κελιών με τον ίδιο τρόπο. Επιλέγουμε ένα κελί της περιοχής. Από το μενού «Δεδομένα», επιλέγουμε ταξινόμηση. Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε «Επώνυμο», σε αύξουσα σειρά, στο δεύτερο πεδίο επιλέγουμε «Όνομα», σε αύξουσα σειρά. Και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η περιοχή δεδομένων ταξινομήθηκε. Ας δούμε τώρα ένα λάθος που κάνουμε συχνά κατά την ταξινόμηση μίας περιοχής κελιών. Στο «φύλλο1» θα ταξινομήσουμε ξανά την δεξιά περιοχή κελιών σύμφωνα με το «Επώνυμο» των μαθητών. Από το μενού «Δεδομένα», επιλέγουμε την εντολή «Ταξινόμηση». Έστω ότι κάνουμε λάθος και επιλέγουμε «Δεν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων», παρόλο που η περιοχή κελιών περιέχει γραμμή κεφαλίδων. Εδώ επιλέγουμε να ταξινομηθεί η περιοχή κελιών σύμφωνα με την «στήλη f». Η «στήλη f», εκφράζει την πρώτη στήλη της περιοχής κελιών μας, την στήλη δηλαδή «Επώνυμο». Σε αύξουσα σειρά και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Συμβαίνει το εξής: Ταξινομήθηκε και η επικεφαλίδα της περιοχής κελιών, η οποία εμφανίζεται ανάμεσα στη «Δήμα», και στον «Ευθυμίου» ως μία οποιαδήποτε γραμμή. Το Excel θεώρησε και την επικεφαλίδα ως μία ακόμη εγγραφή.