Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

vlookup

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση VLOOKUP. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται η κατανάλωση βενζίνης, και το κόστος, για συγκεκριμένες χιλιομετρικές αποστάσεις. Π.χ. για απόσταση 50 χιλιομέτρων απαιτούνται 3,5 λίτρα, ή 3,96 €. Στο κελί h14 εμφανίζονται τα λίτρα που απαιτούνται για απόσταση 100 χιλιομέτρων, 7 δηλαδή, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Την τιμή στο κελί h14 την πληκτρολογήσαμε εμείς. Θα πρέπει το Excel, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση VLOOKUP, να μας την επιστρέφει αυτόματα. Η συνάρτηση vlookup αναζητά στην πρώτη αριστερά στήλη μιας περιοχής κελιών, αυτής b4:d12, μια τιμή, το 100 στο παράδειγμά μας, και επιστρέφει την τιμή του κελιού που βρίσκεται στην ίδια γραμμή, 7 στο παράδειγμά μας, και σε δεδομένη στήλη της περιοχής κελιών, στη δεύτερη στο παράδειγμά μας. Nα επισημάνουμε ότι για να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση αυτή σωστά, θα πρέπει η περιοχή κελιών να είναι ταξινομημένη, σε αύξουσα σειρά ως προς την στήλη στην οποία θα αναζητήσουμε την τιμή, δηλαδή ως προς τη στήλη «Χιλιόμετρα. Στο κελί i14, θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση VLOOKUP για να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Επιλέγουμε το κελί, από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Αναζήτηση & Αναφορά», επιλέγουμε την συνάρτηση VLOOKUP, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στην περιοχή «Lookup_value», εισάγουμε την τιμή που θα αναζητήσουμε. Επιλέγουμε το κελί f14, το οποίο αναγράφει την χιλιομετρική απόσταση που αναζητούμε, τα 100 χλμ. δηλαδή. Στο πεδίο «Table_array», εισάγουμε την περιοχή κελιών στην οποία θα γίνει η αναζήτηση, δηλαδή b4 έως d12. Στο πεδίο «Col_index_num», εισάγουμε τον αριθμό της στήλης στην οποία εμφανίζονται τα λίτρα, δηλαδή, η δεύτερη στήλη. Άρα πληκτρολογούμε την τιμή 2. Στο τελευταίο πεδίο έχουμε μόνο δύο επιλογές. Να εισάγουμε τον αριθμό 1 ή το 0. Εάν εισάγουμε την τιμή 1 τότε το Excel εάν δεν βρει την τιμή 100, στον πίνακα των χιλιομέτρων, θα ταιριάξει την αμέσως μικρότερη, το 75 στην περίπτωσή μας. Εάν εισάγουμε την τιμή 0 το Excel θα ταιριάξει την ακριβή τιμή. Σε περίπτωση που η τιμή δεν υπάρχει, θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. Εισάγουμε την τιμή 0, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται η τιμή 7 που αντιστοιχεί σε 100 χιλιόμετρα. Εάν αλλάξουμε τώρα την τιμή του κελιού f14 σε 110 χιλιόμετρα, παρατηρούμε ότι στο κελί i14 εμφανίζεται σφάλμα, διότι στην περιοχή κελιών δεν υπάρχουν τιμές για 110 χιλιόμετρα. Το “v” στην vlookup βγαίνει από το vertical, καθέτως δηλαδή. Έτσι λοιπόν, η vlookup αναζητά μια τιμή, το 100 στο παράδειγμά μας, στην πρώτη στήλη, μιας περιοχής κελιών, και μόλις την βρει μας επιστρέφει την τιμή η οποία βρίσκεται σε επόμενη στήλη. Στο παράδειγμά μας ζητήσαμε από την δεύτερη στήλη, γι’ αυτό και μας επίστρεψε το 7, αν ζητούσαμε από την τρίτη στήλη θα μας επίστρεφε το 7,91.