Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

proper

Η συνάρτηση PROPER μετατρέπει το πρώτο γράμμα όλων των λέξεων σε κεφαλαίο, και όλα τα υπόλοιπα γράμματα σε πεζά. Στο κείμενο του κελιού b4 όλοι οι χαρακτήρες είναι πεζοί. Στο κελί b6 θα μετατρέψουμε το πρώτο γράμμα κάθε λέξης του κελιού b4 σε κεφαλαίο, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση PROPER. Επιλέγουμε το κελί b6. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Κείμενο». Επιλέγουμε την συνάρτηση PROPER, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως όρισμα επιλέγουμε το κελί στo οποίo θα εφαρμοστεί η συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί b4, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι στο κελί b6 το πρώτο γράμμα κάθε λέξης είναι πλέον κεφαλαίο. Στην γραμμή τύπων μπορούμε να δούμε τη μορφή της συνάρτησης PROPER. Μέσα στη παρένθεση εμφανίζεται ως όρισμα, το κελί b4.