Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Μετακίνηση τίτλου, υπομνήματος και πίνακα δεδομένων

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μετακινούμε τον τίτλο, την περιοχή σχεδίασης, και το υπόμνημα σε ένα γράφημα. Στο γράφημα υπάρχουν τρεις τίτλοι, αυτός (ο τίτλος του γραφήματος), αυτός (ο τίτλος του άξονα τιμών), και αυτός (ο τίτλος του άξονα κατηγοριών), η περιοχή σχεδίασης, και το υπόμνημα, αυτό. Ας δούμε πως μπορούμε να μετακινήσουμε τα αντικείμενα αυτά. Θα μετακινήσουμε τον τίτλο του γραφήματος αριστερά. Επιλέγουμε τον τίτλο και τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα του. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρουμε τον τίτλο προς τα αριστερά και τον αφήνουμε. Ο τίτλος μεταφέρθηκε αριστερά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μετακινήσουμε τους άλλους τίτλους, την περιοχή σχεδίασης, αλλά και το υπόμνημα μας. Το υπόμνημα όμως μπορούμε να το μετακινήσουμε και με έναν ακόμη τρόπο. Επιλέγουμε το υπόμνημα. Από το μενού «Γράφημα» επιλέγουμε «Επιλογές γραφήματος». Στην καρτέλα «Υπόμνημα», έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε εάν θα εμφανίζεται ή όχι το υπόμνημα, και αν εμφανίζεται να επιλέξουμε τη θέση. Επιλέγουμε «Κάτω», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το υπόμνημα άλλαξε θέση, βρίσκεται τώρα κάτω από το γράφημα.