Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

day, month, year

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις συναρτήσεις DAY, MONTH, και YEAR. Αυτή η περιοχή κελιών εμφανίζει τις ημερομηνίες εγγραφής τεσσάρων μαθητών. Π.χ. η ημερομηνία εγγραφής του Λαμπρόπουλου Στέλιου είναι 16/1/2008. Στην στήλη f, με τη βοήθεια της συνάρτησης DAY, θα εμφανίσουμε την ημέρα εγγραφής του κάθε μαθητή. Στο κελί f3 δηλαδή θα εμφανιστεί ο αριθμός 16, επειδή στις 16 έγινε η εγγραφή του Στέλιου Λαμπρόπουλου. Επιλέγουμε το κελί f3. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Ημερομηνία και ώρα». Επιλέγουμε την συνάρτηση «DAY». Η συνάρτηση αυτή αποδίδει έναν ακέραιο μεταξύ του 1 και του 31. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως όρισμα εισάγουμε το κελί b3, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί f3 εμφανίζεται η τιμή 16. Χρησιμοποιώντας την λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε την συνάρτηση, και στα τρία επόμενα κελιά. Παρατηρούμε ότι στην Λαμπροπούλου Δέσποινα εμφανίζεται το σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Αυτό είναι φυσιολογικό αφού ο τέταρτος μήνας, ο Απρίλιος, έχει 30 και όχι 31 μέρες. Αλλάζουμε την ημερομηνία του κελιού b5, π.χ. σε 30/4/2007 για να διορθώσουμε το σφάλμα. Στην στήλη g, με τη βοήθεια της συνάρτησης MONTH θα εμφανίσουμε τo μήνα εγγραφής του κάθε μαθητή. Στο κελί g3 δηλαδή θα εμφανιστεί ο αριθμός 1, επειδή τον 1 μήνα, τον Ιανουάριο, έγινε η εγγραφή του Στέλιου Λαμπρόπουλου. Επιλέγουμε το κελί g3. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Ημερομηνία και ώρα». Επιλέγουμε την συνάρτηση «MONTH». Η συνάρτηση αυτή αποδίδει έναν ακέραιο μεταξύ του 1 για τον Ιανουάριο, και του 12 για τον Δεκέμβριο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως όρισμα εισάγουμε το κελί b3, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί g3 εμφανίζεται η τιμή 1. Χρησιμοποιώντας την λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε την συνάρτηση και στα τρία επόμενα κελιά. Στην στήλη h, με τη βοήθεια της συνάρτησης YEAR θα εμφανίσουμε τo έτος εγγραφής του κάθε μαθητή. Στο κελί h3 δηλαδή θα εμφανιστεί ο αριθμός 2008, επειδή το 2008 έγινε η εγγραφή του Στέλιου Λαμπρόπουλου. Επιλέγουμε το κελί h3. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Ημερομηνία και ώρα». Επιλέγουμε την συνάρτηση «YEAR». Η συνάρτηση αυτή αποδίδει έναν ακέραιο μεταξύ του 1900 και του 9999, ασχέτως τι γράφει εδώ. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως όρισμα εισάγουμε το κελί b3, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί h3 εμφανίζει η τιμή 2008. Χρησιμοποιώντας την λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε την συνάρτηση και στα τρία επόμενα κελιά.