Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

today

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση TODAY. Στο τρέχον φύλλο εργασίας εμφανίζεται μία φόρμα παραγγελιών. Στο κελί d2 θέλουμε να εισάγουμε την τρέχουσα ημερομηνία, έτσι ώστε κάθε φορά που θα ανοίγουμε το βιβλίο εργασίας, στο κελί d2 να αναγράφεται η τρέχουσα ημερομηνία. Την ημερομηνία θα την εισάγουμε με τη χρήση της συνάρτησης TODAY. Επιλέγουμε το κελί d2. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Ημερομηνία και ώρα». Επιλέγουμε την συνάρτηση «TODAY». Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η συνάρτηση αυτή δεν δέχεται ορίσματα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί που επιλέξαμε εμφανίζεται τώρα η τρέχουσα ημερομηνία. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή ανοίξουμε το βιβλίο θα διαπιστώσουμε ότι στο κελί d2 θα εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.