Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

dcount

Ας δούμε τώρα την συνάρτηση DCOUNT. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μάθουμε πόσοι αντιπρόσωποι έκλεισαν λιγότερες από 10 παραγγελίες. Στο κελί k12 υπολογίστηκε το πλήθος των παραγγελιών που είναι λιγότερες από 10, εμφανίζεται η τιμή 4. Τέσσερις είναι οι αντιπρόσωποι που έκλεισαν κάτω από 10 παραγγελίες. Ο πρώτος με 9 παραγγελίες, ο δεύτερος επίσης με 9, ο τρίτος με 8, και ο τέταρτος με 7 παραγγελίες. Την τιμή αυτή την πληκτρολογήσαμε εμείς. Ας δούμε πως μπορούμε να την υπολογίσουμε με τη βοήθεια της συνάρτησης DCOUNT. Η συνάρτηση αυτή μετράει τα κελιά τα οποία περιέχουν αριθμούς, που ικανοποιούν το κριτήριο που καθορίσαμε. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται το κριτήριο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Στο κελί L12 θα εφαρμόσουμε την συνάρτηση dcount. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Βάση δεδομένων». Από τη λίστα με τις διαθέσιμες συναρτήσεις επιλέγουμε την συνάρτηση DCOUNT. Η συνάρτηση DCOUNT, χρησιμοποιεί τρία ορίσματα. Στο πρώτο όρισμα ορίζουμε την περιοχή κελιών που σχηματίζουν τη λίστα. Επιλέγουμε την περιοχή από το κελί b4 ως f74. Στο όρισμα «Field», επισημαίνουμε την ετικέτα της στήλης στην οποία θα αναζητηθεί το κριτήριο. Επιλέγουμε το κελί e4. Στο όρισμα «Criteria», ορίζουμε την περιοχή κελιών που περιέχει το κριτήριο. Η περιοχή θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μία ετικέτα στήλης, και από κάτω ένα κελί που θα περιέχει το κριτήριο. Επιλέγουμε την περιοχή h4 ως h5. Το κελί h4 περιέχει την ετικέτα στήλης, και το h5 το κριτήριο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίσθηκε το αποτέλεσμα 4, το οποίο είναι το πλήθος των παραγγελιών κάτω από 10.