Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σχόλια

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εισαγωγή, στην επεξεργασία και στη διαγραφή ενός σχολίου. Τα σχόλια είναι πολύ χρήσιμα γιατί μας παρέχουν επεξηγήσεις, για τα περιεχόμενα των κελιών. Στο κελί b5 υπάρχει αυτός ο κόκκινος τριγωνικός δείκτης. Αυτός ο δείκτης δηλώνει ότι το κελί περιέχει σχόλιο. Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο κελί b5, εμφανίζεται το σχόλιο του κελιού: οι ώρες του προγράμματος INFO-4. Μέσα στο σχόλιο εμφανίζεται με έντονη γραφή και η λέξη «INFOlearn». Το INFOlearn είναι το όνομα του χρήστη της εφαρμογής. Σχόλια υπάρχουν ακόμη σε αυτό, σε αυτό, και σε αυτό το κελί. Σε κάθε κελί μπορούμε να εισάγουμε ένα μόνο σχόλιο. Θα εισάγουμε ένα σχόλιο στο κελί c5. Επιλέγουμε το κελί c5 και από το μενού «Εισαγωγή», επιλέγουμε «Σχόλιο». Πληκτρολογούμε το κείμενο: “Η διάρκεια σε μήνες.” Το Στέλιος Λαμπρόπουλος είναι το όνομα του χρήστη της εφαρμογής. Κάνουμε κλικ έξω από το σχόλιο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να δούμε το σχόλιο τοποθετούμε όπως είπαμε, τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο κελί. Για να επεξεργαστούμε το σχόλιο στο κελί c5, το επιλέγουμε και από το μενού «Εισαγωγή», κάνουμε κλικ στην εντολή «Επεξεργασία σχολίου». Το πλαίσιο σχολίου είναι πλέον επεξεργάσιμο. Διαγράφουμε το γράμμα Η. Κάνουμε κλικ στο περίγραμμα του σχολίου, και από το μενού «Μορφή», επιλέγουμε την εντολή «Σχόλιο». Στην καρτέλα γραμματοσειρά μπορούμε να αλλάξουμε την γραμματοσειρά, επιλέγουμε «Arial». Στην καρτέλα «Στοίχιση», αλλάζουμε τη στοίχιση του κειμένου, επιλέγουμε «οριζόντια στο κέντρο». Στην καρτέλα «Χρώματα και γραμμές» ρυθμίζουμε το χρώμα γεμίσματος, και την γραμμή περιγράμματος. Επιλέγουμε ένα χρώμα γεμίσματος, στυλ περιγράμματος, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Τοποθετούμε τον δείκτη πάνω στο κελί και το σχόλιο εμφανίζεται με τις νέες μορφοποιήσεις, δίχως όμως το γράμμα Η που διαγράψαμε. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής: Από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Προβολή». Στο τμήμα «Σχόλια», μπορούμε να κάνουμε κλικ σε μία από τις τρεις επιλογές. Επιλεγμένη είναι η επιλογή «Μόνο ο δείκτης σχολίου», γι’ αυτό και στην επάνω δεξιά γωνία κάθε κελιού που έχει σχόλιο, εμφανίζεται μόνο το κόκκινο τρίγωνο. Επιλέγουμε «Σχόλιο και δείκτης σχολίου», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίζονται όχι μόνο οι δείκτες αλλά και τα σχόλια, δίχως να χρειάζεται να τοποθετήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάποιο κελί. Από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Προβολή». Επιλέγουμε «Κανένα», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Δεν εμφανίζεται πλέον ούτε το σχόλιο αλλά ούτε και το κόκκινο τρίγωνο, ακόμη και αν τοποθετήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από κάποιο κελί που περιέχει σχόλιο. Από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Προβολή», επιλέγουμε «Μόνο ο δείκτης σχολίου», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Για να διαγράψουμε το σχόλιο του κελιού c5, επιλέγουμε το κελί και από το μενού Επεξεργασία, Απαλοιφή, επιλέγουμε «Σχόλια». Το κόκκινο τρίγωνο έχει εξαφανισθεί. Εάν τοποθετήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο κελί δεν εμφανίζεται κανένα σχόλιο. Για να διαγράψουμε όλα τα σχόλια αυτού του φύλλου εργασίας, πρέπει πρώτα να επιλέξουμε τα κελιά που τα περιέχουν. Αντί να τα επιλέγουμε ένα – ένα, κάνουμε κλικ στο μενού «Επεξεργασία», και επιλέγουμε την εντολή «Μετάβαση». Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ειδικά σε», επιλέγουμε «Σχόλια», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Τα κελιά που περιέχουν σχόλια έχουν επιλεχθεί. Για να διαγράψουμε τα σχόλια των κελιών αυτών ενεργούμε όπως προηγουμένως. Από το μενού Επεξεργασία, Απαλοιφή, επιλέγουμε «Σχόλια». Τώρα κανένα κελί δεν περιέχει σχόλιο.