Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Πράξεις

Με τη χρήση ειδικών επικολλήσεων μπορούμε να κάνουμε πράξεις χωρίς να δημιουργήσουμε τύπους. Οι πράξεις τις οποίες μπορούμε να εκτελέσουμε είναι: Πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση και πολλαπλασιασμό. Στην οθόνη μας εμφανίζονται τα ονόματα των προϊόντων, η ποσότητα, η τιμή ανά τεμάχιο, και το κόστος κάθε προϊόντος. Τις τιμές κόστους δεν τις πληκτρολογήσαμε αλλά τις υπολογίσαμε πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα επί τη τιμή. Θέλουμε με τη χρήση της ειδικής επικόλλησης να προσθέσουμε, στο κόστος, και τα έξοδα μεταφοράς που αντιστοιχούν σε 20€. Το κόστος δηλαδή της παραγγελίας της μνήμης RAM, από 1200€, να γίνει 1220€. Επιλέγουμε το κελί «b2» στο οποίο αναγράφεται η τιμή των εξόδων μεταφοράς, 20€. Από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Επιλέγουμε την περιοχή κελιών στην οποία θέλουμε να εφαρμοστεί η πράξη, δηλαδή στην περιοχή κελιών από το κελί f5 ως f13. Από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική επικόλληση». Επιλέγουμε «Τιμές» ώστε να επικολληθεί μόνο η τιμή. Επιλέγουμε την πράξη της πρόσθεσης, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το κόστος άλλαξε, προστέθηκαν 20€ σε κάθε προϊόν.