Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

or

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση ΟR η οποία αποδίδει τη λογική τιμή TRUE, αν έστω ένα από τα ορίσματα πάρει την τιμή TRUE, και FALSE αν όλα τα ορίσματα πάρουν την τιμή FALSE. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας, εμφανίζονται τα επίθετα όσων έχουν αιτηθεί επίδομα, τα ετήσια εισοδήματα τους, πόσα παιδιά έχουν, και στη στήλη «Δικαιούχος» η τιμή TRUE ή FALSE. Εάν ο υποψήφιος έχει ετήσια έσοδα λιγότερα από 10.000€, ή έχει περισσότερα από 3 παιδιά, τότε δικαιούται επίδομα και στη στήλη «Δικαιούχος» εμφανίζεται η τιμή TRUE. Διαφορετικά, εμφανίζεται η τιμή FALSE. Ο Λαμπρόπουλος δικαιούται επίδομα, γιατί παρόλο που τα ετήσια έσοδα του είναι περισσότερα από 10.000€, έχει 4 παιδιά, περισσότερα δηλαδή από 3 που είναι το κριτήριο. Άρα λοιπόν ισχύει μία από τις δύο συνθήκες, και στη στήλη «Δικαιούχος» εμφανίζεται η τιμή TRUE. Ο Γουτούδης δεν δικαιούται επίδομα, γιατί καμία από τις δύο συνθήκες δεν ισχύει. Τα εισοδήματα είναι μεγαλύτερα από 10.000€, και τα παιδιά είναι λιγότερα από 3. Το ίδιο ισχύει και για τον Κουφίδη. Ο Γαβαλάς δικαιούται επίδομα γιατί τα έσοδα του είναι λιγότερα από 10.000€. Και ο «Βασιλειάδης» δικαιούται επίδομα γιατί και τα έσοδα του είναι λιγότερα από 10.000€, αλλά και τα παιδιά του είναι περισσότερα από 3. Το κείμενο στη στήλη «Δικαιούχος» το πληκτρολογήσαμε μόνοι μας. Θα πρέπει χρησιμοποιώντας την συνάρτηση OR να μας το επιστρέφει το Excel από μόνο του. Η συνάρτηση OR λειτουργεί με τον εξής τρόπο: Όπως όλες οι συναρτήσεις ξεκινάει με το ίσον, και στη συνέχεια με το όνομα της συνάρτησης. Στη συνέχεια μέσα στις παρενθέσεις εμφανίζονται τα ορίσματα της συνάρτησης. Στο παράδειγμα μας η OR έχει δύο ορίσματα, το πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο αυτό. Ανάμεσα σε κάθε όρισμα πληκτρολογούμε το ελληνικό ερωτηματικό. Στο πρώτο όρισμα ελέγχουμε εάν τα έσοδα τα οποία υπάρχουν στο κελί c4, είναι λιγότερα από 10.000€. Στο δεύτερο όρισμα ελέγχουμε αν στο κελί d4, ο αριθμός παιδιών είναι μεγαλύτερος από 3. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η πρώτη συνθήκη, είναι ψευδής, αφού τα έσοδα είναι περισσότερα από το όριο των 10.000€. Η δεύτερη συνθήκη όμως είναι αληθής, ο αριθμός παιδιών είναι μεγαλύτερος από 3. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης είναι TRUE γιατί μία από τις συνθήκες είναι αληθής. Εάν και οι δύο συνθήκες είναι ψευδείς, το Excel θα είχε επιστρέψει την τιμή FALSE όπως στον Γουτούδη, και τον Κουφίδη. Ας εφαρμόσουμε λοιπόν την συνάρτηση στο κελί f4. Επιλέγουμε λοιπόν το κελί f4, και πληκτρολογούμε τη συνάρτηση. Ίσον, το όνομα της συνάρτησης OR, ανοίγουμε την παρένθεση, c4 μικρότερο του αριθμού 10.000, εισάγουμε το ελληνικό ερωτηματικό, d4 μεγαλύτερο του 3, κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφει τη τιμή TRUE. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη λαβή συμπλήρωσης για να αντιγράψουμε τον τύπο και στα υπόλοιπα κελιά. Εμφανίζεται λοιπόν ο λεπτός μαύρος σταυρός, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το Excel εμφάνισε για τον Γουτούδη «FALSE» επειδή καμία συνθήκη δεν ικανοποιείται. Το ίδιο και για τον Κουφίδη. Για τον Γαβαλά εμφάνισε «TRUE», επειδή ικανοποιείται η πρώτη συνθήκη. Και για τον Βασιλειάδη εμφάνισε «TRUE» επειδή ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες.