Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Μακροεντολές

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις μακροεντολές. Μία μακροεντολή είναι ένα σύνολο οδηγιών. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε εργασία μπορούμε να εκτελέσουμε στο Excel. Μας βοηθούν να εξοικονομήσουμε χρόνο και κόπο όταν κάνουμε συχνά τις ίδιες ενέργειες. Αντί λοιπόν να κάνουμε τις ίδιες ενέργειες ξανά και ξανά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μακροεντολή. Μια μακροεντολή μπορούμε να την αντιστοιχίσουμε σε ένα κουμπί στις γραμμές εργαλείων, όπως αυτό, το «Νέοφύλλο», το οποίο βρίσκεται στην βασική γραμμή εργαλείων ή σε ένα πλήκτρο συντόμευσης. Ας δούμε στην πράξη αυτή την μακροεντολή. Εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, παρατηρούμε πως προστίθεται ένα ακόμη φύλλο εργασίας. Θα δημιουργήσουμε τώρα την ίδια μακροεντολή, την «Νέοφύλλο2» αλλά με διαφορετικό όνομα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δύο μακροεντολές με το ίδιο όνομα. Στην ουσία μια μακροεντολή είναι η καταγραφή των ενεργειών μας. Από το μενού Εργαλεία, Μακροεντολή, κάνουμε κλικ στην εντολή «Καταγραφή νέας μακροεντολής». Πληκτρολογούμε το όνομα Νέοφύλλο2. Στο όνομα μίας μακροεντολής δεν θα πρέπει να υπάρχει κενός χαρακτήρας. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συντόμευση πληκτρολογίου, πατάμε π.χ. το πλήκτρο k. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε τον συνδυασμό πλήκτρων ctrl και k, θα εφαρμόζεται η μακροεντολή «Νέοφύλλο2». Εδώ ορίζουμε που θα αποθηκευτεί η μακροεντολή μας, και κατά συνέπεια σε ποιο βιβλίο θα είναι διαθέσιμη. Εάν επιλέξουμε σε νέο βιβλίο εργασίας η μακροεντολή θα αποθηκευτεί σε ένα νέο βιβλίο. Εάν επιλέξουμε στο τρέχον βιβλίο τότε η εντολή θα αποθηκευτεί στο αρχείο 27.xls. Εάν όμως επιλέξουμε «Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών», η μακροεντολή θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε βιβλίο εργασίας. Η μακροεντολή που θα δημιουργήσουμε θέλουμε να είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε βιβλίο. Επιλέγουμε «Βιβλίο προσωπικών μακροεντολών». Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι εμφανίσθηκε αυτή η μικρή γραμμή εργαλείων που αποτελείται από δύο κουμπιά, το κουμπί «Διακοπή καταγραφής», και «Σχετική αναφορά». Η διαδικασία καταγραφής έχει ξεκινήσει. Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το μήνυμα «Καταγραφή». Υπενθυμίζουμε ότι η μακροεντολή μας θα δημιουργεί ένα νέο φύλλο εργασίας. Κάνουμε κλικ στο μενού «Εισαγωγή» και επιλέγουμε την εντολή «Φύλλο εργασίας». Το νέο φύλλο δημιουργήθηκε. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Διακοπή καταγραφής μακροεντολής», για να σταματήσει η καταγραφή των κινήσεων μας. Η μακροεντολή μας έχει δημιουργηθεί. Για να εκτελέσουμε μία μακροεντολή κάνουμε το εξής: Από μενού Εργαλεία, Μακροεντολή, επιλέγουμε «Μακροεντολές». Επιλέγουμε την μακροεντολή «Νέοφύλλο2» και πατάμε το κουμπί «Εκτέλεση». Ένα νέο φύλλο εργασίας δημιουργήθηκε. Εάν όμως θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τη νέα μακροεντολή σε κουμπί σε μία γραμμή εργαλείων κάνουμε το εξής: Από το μενού «Εργαλεία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Προσαρμογή». Επιλέγουμε την καρτέλα «Εντολές». Από το τμήμα «Κατηγορίες» επιλέγουμε «Μακροεντολές». Στα δεξιά επιλέγουμε «Προσαρμοσμένο κουμπί», και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο το σύρουμε σε οποιαδήποτε γραμμή εργαλείων θέλουμε. Για να αντιστοιχίσουμε το κουμπί που μόλις προσθέσαμε με την μακροεντολή «Νέοφύλλο2», κάνουμε δεξί κλικ στο νέο μας κουμπί» και επιλέγουμε την εντολή «Αντιστοίχιση μακροεντολής». Επιλέγουμε από τις μακροεντολές, την μακροεντολή «Νέοφύλλο2» και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Για να αλλάξουμε την εικόνα του κουμπιού, κάνουμε δεξί κλικ στο κουμπί, επιλέγουμε αλλαγή εικόνας κουμπιού, επιλέγουμε την καρδιά. Το κουμπί άλλαξε εικονίδιο. Για να αλλάξουμε το όνομα του κουμπιού κάνουμε πάλι δεξί κλικ στο κουμπί, και εδώ πληκτρολογούμε π.χ. το όνομα Νέoφύλλο3. Κάνουμε ακόμη κλικ στην εντολή «Εικόνα και κείμενο» για να εμφανίζεται και η εικόνα, την καρδιά, αλλά και το όνομα του κουμπιού. Αφού ολοκληρώσαμε την δημιουργία του κουμπιού κλείνουμε την «Προσαρμογή». Για να εκτελέσουμε την μακροεντολή απλώς κάνουμε κλικ στο κουμπί. Ένα ακόμη φύλλο εργασίας προστέθηκε. Προσοχή: αν αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να αλλάξουμε οτιδήποτε, π.χ. την εικόνα, στο κουμπί της μακροεντολής παρατηρούμε πως δεν μπορούμε. Θα πρέπει να είναι ανοικτό το παράθυρο διαλόγου «Προσαρμογή», για έχουμε τη δυνατότητα αλλαγών.