Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

mid

Η συνάρτηση MID, αποδίδει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων, από μια συμβολοσειρά κειμένου, αρχίζοντας από μια καθορισμένη θέση, βάσει του αριθμού των χαρακτήρων που καθορίζουμε. Κείμενο, είναι η συμβολοσειρά κειμένου που περιέχει τους χαρακτήρες που θέλουμε να εξαγάγουμε. Ο πρώτος, είναι η θέση του πρώτου χαρακτήρα μέσα στο κείμενο, τον οποίο θέλουμε να εξαγάγουμε. Ο Αριθμός, καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλουμε να εξαχθούν από τη συνάρτηση MID. Στο κελί D13, έχουμε ήδη πληκτρολογήσει την συνάρτηση. ίσον, το όνομα της συνάρτησης, παρένθεση, το Α8, αντιστοιχεί στο κείμενο Κώστας Γουτούδης. 11, είναι ο 11ος χαρακτήρας, του κειμένου Κώστας Γουτούδης. 2, είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που θέλουμε. κλείνει η παρένθεση.
Το αποτέλεσμα είναι το ‘το’, 2 χαρακτήρες, από τον 11ο και μετά. Στο επόμενο κελί, το Α9, αντιστοιχεί στο κείμενο Παύλος Τσακαλίδης. 8, είναι ο 8ος χαρακτήρας, του κειμένου Παύλος Τσακαλίδης. 7, είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που θέλουμε. Κλείνει η παρένθεση.
Το αποτέλεσμα είναι το Τσακαλι, 7 χαρακτήρες, από τον 8 και μετά.