Άσκηση

Για να λύσουμε την πρακτική άσκηση του τρίτου μαθήματος, κάνουμε τις εξής ενέργειες. Format, Layer. Νέο Layer, με το όνομα Walls. Χρώμα, Ματζέντα, ΟΚ. Τύπος γραμμής Continuous, Πάχος 0,60. Ομοίως, Doors, Χρώμα, Κίτρινο, γραμμή Continuous, και πάχος 0,30. Επόμενο Layer. Hatch, Χρώμα, 253. Όταν το χρώμα μας δίνεται υπό μορφή αριθμού, το πληκτρολογούμε σε αυτό το σημείο. Πάχος γραμμής 0,20. Και τέλος, Lines, χρώμα, Πράσινο, Τύπος γραμμής Divide, τον οποίο τον βρίσκουμε από το παράθυρο Load. Divide2 συγκεκριμένα. Και πάχος γραμμής 0,18. Πατάμε apply για να ταξινομηθούν, και ΟΚ. Για το δεύτερο σκέλος της πρακτικής άσκησης του τρίτου μαθήματος, πρέπει να αποθηκεύσουμε το σχέδιό μας, με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ως Drawing template, με όνομα TEST 03, και στο παράθυρο Template Options να γράψουμε τη λέξη “TEST 03”. Οπότε κάνουμε τις εξής κινήσεις. File, Save As, επιλέγουμε από το μενού, στη θέση Files of type: Drawing template, εισάγουμε το όνομα TEST 03 και πατάμε Save. Στο παράθυρο Template Options, αφού διαγράψουμε το υπάρχον κείμενο, πληκτρολογούμε το κείμενο “TEST 03” και πατάμε OK. Επίσης, αυτό το σχέδιο πρέπει να το σώσουμε και με το όνομα TEST 03.dwg. Οπότε File, Save As, Επιλέγουμε τύπο αρχείου Drawing (*.dwg), τη θέση που θέλουμε, και πατάμε Save. Στο τρίτο σκέλος της πρακτικής άσκησης του τρίτου μαθήματος, κάνουμε την εξής διαδικασία. Ορίζουμε ως ενεργό το πρώτο Layer στο οποίο θέλουμε να σχεδιάζουμε, δηλαδή το layer Walls. Ξεκινάμε σχεδιάζοντας την πρώτη γραμμή. 70, 130, 30. Βγαίνουμε από την εντολή Line, και αλλάζουμε Layer. Συνεχίζουμε με το Layer Doors. Σε αυτό το σημείο μπορούμε είτε να πληκτρολογήσουμε 250, είτε να κάνουμε ένα κλικ, για να κλείσουμε το αντικείμενό μας, και με δεξί κλικ να επιλέξουμε Enter για να βγούμε. Για το κάτω μέρος του επόμενο σχεδίου, στο οποίο η απόσταση μεταξύ των δύο αντικειμένων είναι δική μας επιλογή, ορίζουμε επάνω το Layer το οποίο βλέπουμε, παίρνουμε το Line, δείχνουμε τη γωνία που θέλουμε, αφήνουμε μία απόσταση δικής μας επιλογής, και ξεκινάμε τον σχεδιασμό μας. Σε αυτό το σημείο δεν είναι ανάγκη να πληκτρολογήσουμε 130. Μπορούμε να δείξουμε το επάνω σημείο, να ολοκληρώσουμε τη γραμμή μας, και να κλείσουμε το αντικείμενο. Εφόσον αντιλαμβανόμαστε ότι η γραμμή αυτή, την οποία τέμνει το σταυρόνημα, θέλουμε να σχεδιαστεί στο Layer Walls, για να αλλάξουμε Layer, κάνουμε την εξής κίνηση. Ή επιλέγουμε τη γραμμή, και από το μενού των Layers επιλέγουμε το Layer στο οποίο θέλουμε να τοποθετηθεί, και ολοκληρώνουμε πατώντας Escape, ή επιλέγουμε το κουμπί ομοιότητας ιδιοτήτων, το πινέλο Match properties, και αντιγράφουμε τις ιδιότητες της γραμμής που βρίσκεται στο Layer Walls, κάνοντας κλικ πάνω της σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο επιλέγουμε με αριστερό κλικ. Πατάμε Enter για να βγούμε από την εντολή, Η άσκησή μας έχει ολοκληρωθεί. Στο σημείο αυτό πρέπει να αποθηκεύσουμε την άσκησή μας. Εφόσον δε χρειάζεται αλλαγή του ονόματος, ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση στο αρχείο μας, πατάμε απλώς το κουμπί με το εικονίδιο της δισκέτας που βρίσκεται στο μενού.