Χρήση Της Undo Κατά Την Εκτέλεση Εντολών

Ας δούμε τη χρήση του Undo κατά τη διάρκεια σχεδιασμού. Είναι πολύ σημαντική η χρήση του, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού με την Line, ή Polyline. Επιλέγουμε την εντολή Line, και σχεδιάζουμε ένα σχέδιο. Εάν αποφασίσουμε ότι την τελευταία γραμμή που έχουμε σχεδιάσει, θέλουμε να την διαγράψουμε για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι απαραίτητο να βγούμε από την εντολή, να την διαγράψουμε, να επιλέξουμε ξανά τη Line, και να συνεχίσουμε το σχέδιό μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτόματα, επειδή βλέπουμε τις παρακάτω εντολές στην Command Line: Close και Undo. Πληκτρολογούμε u, πατάμε Enter, και βλέπουμε αμέσως ότι το τελευταίο τμήμα της γραμμής… διαγράφτηκε. Αν συνεχίσουμε εισάγωντας u, Enter, διαγράφεται το επόμενο τμήμα. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε τον σχεδιασμό μας, και σε περίπτωση λάθους, πληκτρολογούμε u, πατάμε Enter, ώστε να διαγράψουμε την λανθασμένη γραμμή, χωρίς να χρειαστεί να ακολουθήσουμε ολόκληρη την διαδικασία διαγραφής. Αν σ’ αυτό το σημείο πληκτρολογήσουμε c από το close και πατήσουμε Enter, βλέπουμε ότι η γραμμή μας ενώθηκε με το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε το σχεδιασμό της γραμμής μας, και αυτόματα ολοκληρώνεται η εντολή μας. Η ίδια διαδικασία γίνεται και με την polyline. Καθώς σχεδιάζουμε με την polyline, χρησιμοποιώντας το Undo, διαγράφουμε την τελευταία γραμμή που σχεδιάσαμε, και κάνοντας close, συνδέεται η γραμμή μας με το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε… τον σχεδιασμό του πολύγραμμου, ολοκληρώνοντας το σχέδιο.