Τροποποίηση Κειμένου, Σύμβολα

Ας δούμε μερικές ακόμη λειτουργίες της εντολής κειμένου στο Autocad. Εάν κάνουμε διπλό κλικ στο ήδη γραμμένο κείμενό μας, και επιλέξουμε το κείμενο, μπορούμε να δούμε κάποιες χρήσεις από τις επιλογές του κειμένου. Έχουμε εισαγωγή στηλών, διάφορες στήλες αναλόγως με τις απαιτήσεις του κειμένου. Έχουμε Multiple text justification, δηλαδή θέση στην οποία θέλουμε να τοποθετηθεί το κείμενό μας. Αναλόγως τη θέση που θέλουμε, επιλέγουμε αυτό που μας ικανοποιεί. Paragraph, εισαγωγή παραγράφου. Θέσεις κειμένου. Εάν δε θέλουμε τίποτα από όλα, απλώς τα απενεργοποιούμε. Εάν θελήσουμε να τα αραιώσουμε, πατάμε το κουμπί Distribute. (ΝΤΙ-στρι-μπιουτ) Line spacing, είναι η απόσταση των γραμμών μεταξύ τους, δηλαδή λέξη, κάτω από τη λέξη, ή γραμμή, κάτω από γραμμή. Numbering. Τοποθετεί αρίθμηση, στο κείμενο που έχουμε εισάγει. Έχουμε διάφορες επιλογές, δηλαδή με αριθμούς, με κουκκίδες, ή με γράμματα. Επιλέγουμε το off, για να αφαιρέσουμε την αρίθμηση. Insert Field, είναι η εισαγωγή πεδίου. Uppercase, είναι για να μετατρέψει τα πεζά γράμματα σε κεφαλαία, και, lowercase το αντίστροφο , για να μετατρέψει τα κεφαλαία γράμματα σε πεζά. Εάν θελήσουμε να εισάγουμε κάποιο σύμβολο, που είναι και η σημαντικότερη λειτουργία από όλα όσα είδαμε, πατάμε το κουμπί με το σύμβολο at (@), και βλέπουμε μια σειρά επιλογών. Αν επιλέξουμε Degrees, εμφανίζεται το σύμβολο των βαθμών Κελσίου C, Plus/Minus είναι το + – (συν πλην), δηλαδή συμβολισμοί οι οποίοι δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο. Εάν θελήσουμε να αλλάξουμε γραμμή, απλώς πατάμε το Enter. Diameter, είναι ο συμβολισμός της διαμέτρου. Επίσης, κάτω από αυτή τη διαχωριστική γραμμή, υπάρχουν επιλογές μαθηματικών συμβολισμών. Κάποια πολύ χρήσιμα είναι το Squared, στο τετράγωνο, και το Cubed, στον κύβο. Εάν θελήσουμε να σβήσουμε αυτά που εισάγαμε, χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Backspace. Εάν θελήσουμε ακόμη περισσότερους συμβολισμούς, αφού πατήσουμε το κουμπί με το at (@), επιλέγουμε το other. Εμφανίζεται ο πίνακας των χαρακτήρων, ο οποίος περιλαμβάνει τους χαρακτήρες από όλες τις γραμματοσειρές, και μπορούμε να επιλέξουμε ότι θέλουμε. Βέβαια η τοποθέτηση ενός τέτοιου χαρακτήρα, είναι λίγο πιο πολύπλοκη από τον προηγούμενο τρόπο που είδαμε. Κατεβάζοντας τη μπάρα, στα δεξιά επιλέγουμε όποιο σύμβολο θέλουμε, π.χ. αυτό, πατάμε Επιλογή, αντιγραφή, κλείνουμε το παράθυρο, και στη θέση όπου θέλουμε το κείμενό μας, κάνουμε δεξί κλικ, Paste. Ο χαρακτήρας μας επικολλήθηκε στη θέση που επιθυμούσαμε. Πατάμε ΟΚ, και το κείμενό μας είναι έτοιμο. Αν, αφού πατήσουμε το ΟΚ, το σύμβολο που επικολλήσαμε εμφανιστεί ως ερωτηματικό, σημαίνει ότι η γραμματοσειρά που επιλέξαμε, δεν υποστηρίζει το σύμβολο αυτό. Προχωρώντας στην ανάλυση της εντολής εισαγωγής κειμένου, με διπλό κλικ στο κείμενο που έχουμε γράψει, ύστερα από το εικονίδιο των συμβολισμών, έχουμε κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες τροποποιούν τη μορφή του κειμένου μας. Αφού επιλέξουμε το κείμενο, εάν αυξήσουμε την τιμή από την εντολή Oblique (ομπλΙκ) Angle, βλέπουμε ότι το κείμενό μας, στρέφεται πλάγια όλο και περισσότερο. Αν την μειώσουμε, στέφεται πλάγια προς την αντίθετη πλευρά. Στη θέση της ρύθμισης Tracking, εάν αυξήσουμε τις μονάδες, βλέπουμε ότι τα γράμματα αραιώνουν μεταξύ τους. Αντίθετα αν μειώσουμε τις μονάδες, έχουμε συμπύκνωση. Στη θέση Width Factor εάν αυξήσουμε τις μονάδες, τα γράμματα πλατειάζουν και μεγαλώνουν, το αντίθετο συμβαίνει αν μειώσουμε τις μονάδες. Τα επαναφέρουμε όλα στο αρχικό, κρατάμε το κείμενό μας στην μορφή που θέλουμε, και πατάμε ΟΚ. Ας δούμε τώρα μια άλλη πολύ σημαντική χρήση, και ιδιότητα του κειμένου. Στην οθόνη βλέπουμε, εκτός σχεδίου να αναγράφεται η λέξη ΚΑΤΟΨΗ. Εάν θέλαμε μέσα σ’ αυτόν τον μικρότερο χώρο, να γράψουμε WC, που είναι μια λέξη που αποτελείται από 2 γράμματα, και θα τοποθετηθεί σ’ έναν χώρο σαφώς μικρότερο, δεν θα επιλέγαμε να γραφτεί στο ίδιο μέγεθος με τη λέξη ΚΑΤΟΨΗ. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε ένα κείμενο, όπου θα αλλάζαμε το μέγεθος, και από 1 που ήταν π.χ. το μέγεθος των γραμμάτων της λέξης ΚΑΤΟΨΗ, θα μπορούσε να γίνει 0.5, ή 0.25, για ακόμη πιο μικρά γράμματα. Μια πολύ επαγγελματική χρήση όμως, και πιο οργανωτική η οποία κάνει το σχέδιό μας σωστό, είναι η δημιουργία Text Style. Styles δηλαδή, τα οποία αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις κειμένου, και τα οποία επιλέγουμε ανάλογα με το κείμενο που θέλουμε να γράψουμε κάθε φορά.