Εφαρμογή Hatch Με Κάναβο

Αν είχαμε αυτήν την κάτοψη, και έπρεπε να τη στρώσουμε με hatch 30×30, π.χ. με πλακάκι 30×30, θα κάναμε το εξής. Θα επιλέγαμε την εντολή hatch, θα επιλέγαμε τον τύπο του χρήστη, User Defined, και ενώ στην προεπισκόπηση βλέπουμε ότι οι γραμμές μας βρίσκονται οριζόντια μία προς μία, εάν επιλέξουμε το Double, βλέπουμε ότι δημιουργείται κάναβος, με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το angle το κρατάμε μηδενικό, εφόσον δεν θέλουμε να ακολουθήσουν κάποια κλίση οι γραμμές, και στο spacing πληκτρολογούμε 0,30, επειδή απευθυνόμαστε σε σχέδιο που έχει σχεδιαστεί σε μέτρα. Add Pick points, επιλέγουμε τον χώρο, πατάμε Enter, μετά Preview για να δούμε το αποτέλεσμα, και βλέπουμε ότι αν αυτός ήταν ο χώρος μίας κάτοψης ενός σπιτιού το οποίο θα θέλαμε να στρώσουμε με πλακάκι, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να μετρήσουμε τα τεμάχια, πατάμε Enter και αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Οπότε βλέπουμε πόσα τετραγωνικά και πόσα πλακάκια π.χ., θα χρειαζόντουσαν για αυτή την κάτοψη. Αν πάλι, ζητούσαν να τοποθετήσουμε π.χ., πλακίδια 60×40, τότε θα κάναμε το εξής. Σβήνουμε το hatch που έχουμε τοποθετήσει, και ξαναεπιλέγουμε την εντολή. Αυτή τη στιγμή όμως, το να είναι ενεργοποιημένο το Double και τα πλακάκια να τοποθετούνται σε κάναβο, δεν μας ικανοποιεί. Το απενεργοποιούμε ώστε τα πλακάκια να έχουν μία κατεύθυνση. Οπότε τώρα, με angle μηδέν, spacing 0,40. Επιλέγουμε το αντικείμενο, και με το Preview, βλέπουμε ότι η μία σειρά τοποθετήθηκε. Πατάμε Enter για να αποδεχτούμε την εντολή. Επειδή το hatch μπορεί να τοποθετηθεί το ένα επάνω από το άλλο, σε οποιοδήποτε μοτίβο, είτε στο User Defined, είτε στο Predefined, ξανακαλούμε την εντολή. Αυτή τη φορά βάζουμε angle 90, και spacing 0,60. Με Pick points επιλέγουμε ξανά τον ίδιο χώρο, πατάμε Preview, και βλέπουμε ότι πετύχαμε το αποτέλεσμα που ζητούσαμε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει διαγράμμιση 60×40, και ξανατονίζουμε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τον ένα τύπο hatch επάνω από τον άλλο, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα, αν κάποιο από τα μοτίβα δεν είναι ικανοποιητικό, και θέλουμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο.