Δημιουργία, Εισαγωγή Block

Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν, αυτό το σύμβολο στην επιφάνειά μας, και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε block. Ο λόγος για τον οποίο μετατρέπουμε ένα αντικείμενο σε block, είναι διότι μας παρέχει πολλές ευκολίες στο σχέδιό μας, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά, αφού δούμε όμως πρώτα πως το δημιουργούμε. Αυτό το αντικείμενο, αποτελείται από γραμμές, κύκλο, hatch, και μία κεντρική γραμμή στο κέντρο του. Για να το μετατρέψουμε σε block, χρησιμοποιούμε την εντολή Make Block. Μόλις λοιπόν την επιλέξουμε, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Block Definition. Ορίζουμε καταρχήν το όνομά του, το οποίο θα είναι το όνομα STAΤHMI. Επιλέγουμε τα αντικείμενα που το αποτελούν, πατώντας το κουμπί δίπλα από την επιλογή Select objects. Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε, και πατάμε Enter. Επιστρέφουμε στην καρτέλα Block Definition. Αμέσως τώρα πρέπει να δώσουμε το σημείο εισαγωγής του. Σε αυτή τη θέση, αν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες Χ, και Υ, τις πληκτρολογούμε στις αντίστοιχες θέσεις. Αν δεν τις γνωρίζουμε, πατάμε το κουμπί pick point, και κάνουμε ένα κλικ σε κάποιο σημείο που θέλουμε να ορίσουμε ως σημείο εισαγωγής του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο εισαγωγής του. Από εκείνο το σημείο θα το κρατάει το σταυρόνημα την ώρα που θα το εισάγουμε, οπότε δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε να το ορίσουμε. Κάνουμε ένα αριστερό κλικ λοιπόν στη θέση που θέλουμε. Εμφανίζεται η καρτέλα Block Definition αυτόματα μετά το κλικ που κάναμε, και βλέπουμε ότι έχουν συμπληρωθεί από μόνες του, οι συντεταγμένες Χ και Υ. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τη διαδικασία. Του δίνουμε ένα όνομα, το οποίο μπορεί να περιέχει μέχρι 255 χαρακτήρες. Πατώντας το βελάκι που υπάρχει στο δεξιό μέρος, εμφανίζονται τα ονόματα των block, που πιθανόν να έχουν ήδη οριστεί στο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, οπότε δεν εμφανίζεται κανένα όνομα. Στη συνέχεια, του δίνουμε Base point, ορίζουμε δηλαδή το σημείο εισαγωγής block. Αν γνωρίζουμε, πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες Χ και Υ, διαφορετικά με το κουμπί Pick Insertion Base Point, κάνουμε ένα κλικ στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Στη θέση Objects επιλέγουμε τα αντικείμενα που θα αποτελούν το block, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται μετά τη δημιουργία του. Select Objects. Μόλις το πατήσουμε, επιλέγουμε σε ένα παράθυρο τα αντικείμενα. Βλέπουμε ότι ως προεπιλογή, το πρόγραμμα έχει ενεργοποιημένο το “Convert to block”. Δηλαδή μετατροπή σε block. Αυτό σημαίνει ότι αφού ορίσουμε το block, τα αντικείμενα που έχουμε σχεδιάσει, θα παραμείνουν στο σχέδιο ως block. Αυτό θα το δούμε αμέσως μετά τη δημιουργία του. Στην τελευταία θέση, το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι είναι ενεργοποιημένο το “Allow exploding”. Ένα αντικείμενο που είναι block, δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε με εντολές με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα αντικείμενα από τα οποία αυτό αποτελείται. Δηλαδή, μπορούμε όπως είπαμε στην αρχή, να το αντιγράψουμε, να του αλλάξουμε την κλίμακα, να το μετακινήσουμε, δεν μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε επάνω του εντολές όπως είναι η Trim, η Extend, η Offset και γενικώς δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Για να τροποποιήσουμε ένα block, πρέπει να το κάνουμε Explode. Οπότε, εφόσον έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή “Allow exploding”, μπορούμε μετά τη δημιουργία του να το κάνουμε explode, και να το διαχωρίσουμε. Αφού ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας, προχωράμε στο Block unit. Εδώ εμφανίζονται οι μονάδες εισαγωγής. Μπορούμε να του ορίσουμε τις μονάδες εισαγωγής, τις περισσότερες φορές όμως το αφήνουμε στη θέση που έχει ορίσει ως προεπιλογή το πρόγραμμα, και αν χρειαστεί του αλλάζουμε εμείς την κλίμακά του. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε τις διάφορες επιλογές μας, πατάμε ΟΚ. Το block μας δημιουργήθηκε. Μετά τη διαδικασία του Make Block, είχαμε δει ότι στη θέση Select objects, ήταν ενεργοποιημένο το Convert to block. Αφού ολοκληρώσαμε τη διαδικασία, το αντικείμενο που έχουμε στην οθόνη μας, εάν το επιλέξουμε παρατηρούμε ότι έχει μετατραπεί σε block. Δηλαδή το αντικείμενο του αρχικού μας σχεδιασμού, που αποτελούνταν από γραμμές, κύκλο, και hatch, εφόσον ήταν ενεργοποιημένο το Convert to block, μετά τη διαδικασία, και το ίδιο μετατράπηκε σε block. Εάν θέλουμε να εισάγουμε κάποιο block, πατάμε στο Insert Block. και επιλέγουμε από τη θέση του ονόματος, το block που θέλουμε. Εάν είχαμε και άλλα block δημιουργημένα, πατώντας το βέλος θα άνοιγε ολόκληρος ο κατάλογος των block. Εφόσον επιλέξουμε λοιπόν το block που θέλουμε, το αντικείμενο, πατάμε OK. Ο σταυρός το κρατάει από το pick point που είχαμε δώσει αρχικά, και με ένα αριστερό κλικ, το τοποθετούμε στη θέση που θέλουμε. Το αντικείμενο που φέρνουμε με τη διαδικασία Insert block, εξυπακούεται ότι θα είναι και αυτό block. Δηλαδή αν κάνουμε κλικ επάνω του, επιλέγεται ολόκληρο.