Εισαγωγή Πίνακα

Η εντολή Table. Με την εντολή Table δημιουργούμε πίνακες, τους οποίους μπορούμε να συμπληρώσουμε με στοιχεία. Πράγμα πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο από το κάνουμε τμήμα-τμήμα… με το χέρι και να χρησιμοποιούμε τον κειμενογράφο για να… συμπληρώνουμε τα κελιά τους. Μόλις πατήσουμε την εντολή εμφανίζεται το παράθυρο Insert Table. Ξεκινώντας, πάνω αριστερά έχουμε το table style. Μπορούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε styles για πίνακες, και να τα αποθηκεύσουμε, πράγμα το οποίο θα δούμε αμέσως μετά. Για να ξεκινήσουμε την δημιουργία κάποιου πίνακα, στη θέση Insert Options, τις περισσότερες φορές ρυθμίζουμε να είναι ενεργοποιημένο το Start from empty table για να είναι κενά τα κελιά του. Στη δεξιά στήλη, έχουμε το insertion behavior, δηλαδή συμπεριφορά εισαγωγής. Το πρόγραμμα έχει ως προεπιλογή αυτή τη στιγμή, ενεργοποιημένο το Specify window. Στις επόμενες στήλες βλέπουμε ότι ενεργοποιημένες ως ρυθμίσεις έχει μόνο το column width, δηλαδή το πλάτος της κάθε στήλης, και το Row height, το ύψος κάθε γραμμής. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται, αν κρατήσουμε τις προεπιλογές του προγράμματος. Πατάμε ΟΚ. Εμφανίζεται το σταυρόνημα κρατώντας τον πίνακα. Μόλις κάνουμε ένα αριστερό κλικ και τον τοποθετήσουμε στην οθόνη μας, εμφανίζεται μία στήλη με κελιά, και εμείς, με την κίνηση του ποντικιού, όσο δεξιότερα πηγαίνουμε, τόσο πιο πολλά κελιά εμφανίζονται. Μέχρι να κάνουμε ένα αριστερό κλικ, και να σταθεροποιήσουμε τον πίνακα, για να ανοίξει αυτόματα ο κειμενογράφος. Μπορούμε να γράψουμε κάτι ως επικεφαλίδα. Π.χ TEST, και πατώντας ΟΚ, το κείμενό μας κλείνει. Το εύκολο στην όλη υπόθεση είναι ότι μπορούμε σε κάθε κελί που μας ενδιαφέρει, για να το ενεργοποιήσουμε και να γράψουμε μέσα του, να τοποθετήσουμε σε εκείνη τη θέση το σταυρόνημα, και να κάνουμε ένα διπλό κλικ. Βλέπουμε ότι αμέσως ενεργοποιείται, ο κειμενογράφος και αμέσως μπορούμε… να …γράψουμε… ό,τι θέλουμε. Ας δούμε τώρα και τη δεύτερη ρύθμιση, την στιγμή που εισάγουμε έναν πίνακα. Διαγράφουμε τον πίνακα, επιλέγουμε την εντολή Table, και ενεργοποιούμε το specify insertion point. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι ρυθμίσεις για γραμμές και για στήλες. Πόσες δηλαδή στήλες θα έχουμε, τι πλάτος, πόσες γραμμές, τι ύψος. Πατώντας δηλαδή τώρα ΟΚ, εμφανίζεται έτοιμος ο πίνακας. Κάνουμε ένα αριστερό κλικ στη θέση που θέλουμε, τοποθετείται, και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία. Δηλαδή ανοίγει αυτόματα ο κειμενογράφος για την επικεφαλίδα, και σε όποιο επόμενο κελί θέλουμε να γράψουμε, μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ μέσα του και πληκτρολογούμε.