Σημάδια Επιλογής Σημείων (Blips)

Σε κάποιες παλαιότερες εκδόσεις του Autocad, όταν χρησιμοποιούσαμε μια εντολή, ή όταν κάναμε τέτοιες απλές κινήσεις, εμφανιζόταν αυτά τα σταυρουδάκια, τα λεγόμενα blips. Αυτά ήταν παλιά σημεία που έδειχναν την αρχή και το τέλος μιας κίνησης. Πλέον στις νέες εκδόσεις Autocad αυτή η ρύθμιση αυτόματα, είναι απενεργοποιημένη. Όμως αν… για κάποιους λόγους είναι ενεργοποιημένη και μας εμφανίζονται αυτά τα σημάδια, υπάρχουν 2 τρόποι να τα εξαφανίσουμε. Καταρχήν με μια κίνηση της περιοχής σχεδίασης εξαφανίζονται από μόνα τους, γιατί είναι μη εκτυπώσιμα και δεν είναι πραγματικά. Μόλις δηλαδή με ένα zoom in ή με ένα zoom out μετακινήσουμε την περιοχής σχεδίασης, τα σημάδια εξαφανίζονται. Αν θέλουμε όμως να μην εμφανίζονται ποτέ, τότε πληκτρολογούμε την εντολή “blipmode”. Μια λέξη, blipmode, όπως βλέπουμε κάτω κάτω στην Command line και πατάμε Enter. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι το on μέσα στα εισαγωγικά, που σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένα. Πρέπει να γράψουμε off, και Enter, για να απενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση. Τα σημάδια δεν εμφανίζονται και αν για κάποιο λόγο χρειάζεται να τα επαναφέρουμε, τότε θα κάνουμε την ίδια διαδικασία.