Σχεδίαση Με Polar & Otrack

Καθώς σχεδιάζουμε με τη Line ή με την Polyline, ας δούμε κάποιες λειτουργίες οι οποίες κάνουν τη σχεδιαστική μας πορεία πιο εύκολη. Παίρνουμε το εργαλείο Line και ξεκινάμε τον σχεδιασμό μας με μία γραμμή, η οποία θέλουμε να έχει μήκος 150. Οπότε πληκτρολογούμε 150 και πατάμε Enter. Κατεβάζουμε τη γραμμή μας με μήκος 90, 90, και Enter, και θέλουμε να κλείσουμε παράλληλα με την από πάνω γραμμή. Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε, δεν πληκτρολογούμε 150 το οποίο είναι το μήκος της απο πάνω γραμμής, αλλά πλησιάζουμε το άκρο, χωρίς να κάνουμε κλικ, το εντοπίζει το σταυρόνημα, και αν το κρατήσουμε στην ευθεία και το κατεβάσουμε, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένας παράλληλος άξονας, ο οποίος είναι ο άξονας OΤrack. Τον είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Μόλις εμφανιστεί αυτός ο άξονας, ο οποίος είναι μαγνητικός, σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε κλικ, και να σταματήσουμε. Άλλο παράδειγμα της ίδιας χρήσης, είναι όταν έχουμε μία γραμμή, με μήκος που δεν γνωρίζουμε, γραμμή τυχαίου μήκους, και θέλουμε να σχεδιάσουμε μία παράλληλή της από κάτω, χωρίς να μας ενδιαφέρει η απόσταση. Παίρνουμε το εργαλείο Line, δείχνουμε το πρώτο άκρο χωρίς να κάνουμε κλικ, και κρατάμε στην ευθεία το σταυρό μας. Ξεκινάμε κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο, συνεχίζουμε, δείχνουμε αυτό το σημείο, και κάνουμε κλικ εκεί που εμφανίζεται ο άξονας. Πατάμε Enter. Αυτή η διαδικασία καθιστά πολύ εύκολες κάποιες κινήσεις κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού μας. Θα τις δούμε και παρακάτω, στην πρακτική εξάσκηση.