Δημιουργία Στυλ Διαστάσεων (Dimension Style)

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο στυλ διαστάσεων, ή για να αλλάξουμε κάποιο στυλ, κάνουμε τις εξής ενέργειες. Από το κουμπί Dimension Style, βλέπουμε στα αριστερά τη στήλη με τα διάφορα Styles. Το ISO-25 και το Annotative (ανα-τε-ι-τιβ), είναι τα ήδη υπάρχοντα του προγράμματος και βρίσκονται στη μνήμη του. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα καινούριο, επιλέγουμε το New. Με το που ανοίγει η καρτέλα New, πρέπει εισάγουμε το όνομα του νέου μας Style. Έτσι στη θέση New Style Νame, πληκτρολογούμε test 01, ως όνομα του καινούριου Style. Στην επιλογή Start With, υπάρχουν τα ήδη δημιουργημένα Styles σε έναν κατάλογο, όπου επιλέγουμε όποιο θέλουμε για να ξεκινήσουμε. Εμείς θέλουμε π.χ. το ISO-25. Πατάμε Continue, για να προχωρήσουμε στις διάφορες επιλογές του Style. Αλλάζουμε τα μεγέθη, τα σύμβολα τερματισμού, τα μεγέθη, και το κείμενο. Μόλις λοιπόν ολοκληρώσουμε όλες τις ρυθμίσεις, πατάμε ΟΚ. Παρατηρούμε ότι το καινούριο Style που μόλις δημιουργήσαμε, προστέθηκε στη λίστα των Styles. Εάν θελήσουμε αμέσως να φτιάξουμε κάποιο καινούργιο, ξαναπατάμε New. Αυτό θα το ονομάσουμε π.χ. test 02. Start with, test 01, επειδή θέλουμε να βασίζεται στις ρυθμίσεις που κάναμε στο τest 01. Πατάμε Continue, και εδώ ας αλλάξουμε τα σύμβολα τερματισμού, ας τα βάλουμε κουτάκια, και ας αλλάξουμε και τη θέση του κειμένου. πατάμε ΟΚ. Όπως βλέπουμε, προστέθηκε ακόμα ένα Style στον κατάλογο. Όποιο από τα Styles θέλουμε να είναι ενεργό, το επιλέγουμε, πατάμε Set Current, και Close. Εάν τοποθετήσουμε τώρα μια διάσταση, θα έχει τις ρυθμίσεις από το test 01. Και σ’ αυτή τη θέση εμφανίζονται, τα διάφορα Styles. Όποιο εμφανίζεται επάνω, είναι και το τρέχον, το 01 δηλαδή. Εάν θελήσουμε να αλλάξουμε τρέχον Style, ή το αλλάζουμε από το Dimension Style, επιλέγουμε π.χ. το test 02, πατάμε Set Current, και Close. Οπότε αν τοποθετήσουμε τώρα μια διάσταση, βλέπουμε ότι έχει κουτάκια ως σύμβολο τερματισμού, και το κείμενο βγαίνει πάνω από τη γραμμή διάστασης. Ή από εδώ, κάνουμε ένα κλικ επάνω σε όποιο Style θέλουμε να είναι ενεργό. Σε ένα ήδη δημιουργημένο Style, και σε μια ήδη τοποθετημένη διάσταση, εάν μας ζητηθεί να της αλλάξουμε το Style, κάνουμε την εξής διαδικασία. Ο πρώτος τρόπος είναι να επιλέξουμε τη διάσταση, να ανοίξουμε το μενού, και να κάνουμε ένα κλικ στην νέα διάσταση που θέλουμε. Με Escape την αποεπιλέγουμε και παρατηρούμε ότι έχει τοποθετηθεί στο καινούργιο Style. Εάν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κάνουμε Undo και βλέπουμε ότι επιστρέφει στο προηγούμενο. Κάνουμε ένα διπλό κλικ, και εμφανίζεται η καρτέλα Properties, με τις ιδιότητες αυτής της διάστασης. Οπότε από τη θέση Misc, βλέπουμε ότι το Dimension Style, βρίσκεται στο test 01, οπότε κάνοντας ένα κλικ επιλέγουμε από αυτόν εδώ τον κατάλογο, το test 02 και την τοποθετούμε. Επίσης την αποεπιλέγουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διάσταση τοποθετήθηκε σε διαφορετικό Style, το οποίο το είχαμε ήδη δημιουργήσει.