Λειτουργία Και Διακοπή Εντολών Σχεδίασης

Ξεκινώντας λοιπόν τον σχεδιασμό μας, για να δούμε πώς λειτουργούν και διακόπτονται οι εντολές του προγράμματος, παίρνουμε την εντολή Line, που είναι η πιο βασική εντολή σχεδιασμού του προγράμματος. Την επιλέγουμε πατώντας το εικονίδιο, και βλέπουμε ότι η Command line, αυτή τη στιγμή αναγράφει: “Line Specify first point”, δηλαδή κάνουμε ένα κλικ για να δώσουμε το πρώτο σημείο. Η Command line συνεχίζει λέγοντας “specify next point”, “specify next point”, “specify next point”. Για την εντολή line δεν έχει να μας προτείνει κάτι άλλο, δηλαδή ή θα συνεχίσουμε τον σχεδιασμό κάνοντας κλικς, ή θα διακόψουμε την εντολή όταν τελειώσουμε, πατώντας enter, είτε από το πληκτρολόγιο, είτε με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, το οποίο μας εμφανίζει τις εξής επιλογές: “Enter”, “Cancel” κτλ, από όπου επιλέγω το “Enter”. Εάν τώρα ξαναπατήσουμε Enter από το πληκτρολόγιο, ή από το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, επαναλαμβάνουμε την τελευταία εντολή που μόλις χρησιμοποίησαμε: “Repeat line” Το επιλέγουμε, έχουμε μπει αυτόματα στην εντολή line, από όπου μπορούμε να συνεχίζουμε τον σχεδιασμό. Τελειώνουμε το σχέδιό και με δεξί κλικ, Enter, βγαίνουμε από την εντολή.