Προσαρμογή Δημιουργίας Και Εισαγωγής Block

Για να επαναφέρουμε το αντικείμενό μας στην αρχική του κατάσταση, κάνουμε Explode. Επιλέγουμε τον δυναμίτη, επιλέγουμε το αντικείμενο, πατάμε Εnter και παύει να είναι πλέον block. Δηλαδή αποτελείται και πάλι από γραμμή, κύκλο, hatch κ.ο.κ.. Ας δούμε λοιπόν, τις άλλες επιλογές στη θέση Objects. Το Retain και το Delete. Η διαδικασία είναι ίδια. Πρέπει πάλι να πληκτρολογήσουμε το όνομά του, και να δώσουμε pick point. Δεν έχει σημασία η σειρά των κινήσεων, εάν δηλαδή επιλέξουμε πρώτα το αντικείμενό μου και μετά δώσουμε pick point, ή αν δώσουμε πρώτα pick point και μετά επιλέξουμε το αντικείμενό μου. Στη θέση Select objects αυτή τη στιγμή θα ενεργοποιήσουμε το Retain. Επιλέγουμε το αντικείμενο. Πατάμε Enter, και πατάμε ΟΚ. Το block μας και πάλι έχει δημιουργηθεί, αλλά το υπάρχον αντικείμενο στην οθόνη, δεν μετατράπηκε σε Block. Εξακολουθεί να είναι διαχωρισμένο στα στοιχεία του. Εάν το εισάγουμε από το Insert Block, πατάμε ΟΚ, το αντικείμενο το οποίο εισάγαμε, εάν το επιλέξουμε, φυσικά θα είναι block. Αυτή λοιπόν, μέχρι στιγμής, είναι η διαφορά, του Convert to block και του Retain. Δηλαδή, εάν μας ζητηθεί να δημιουργήσουμε ένα block, και το αρχικό αντικείμενο να μετατραπεί σε block, επιλέγουμε το Convert to block. Εάν μας ζητηθεί να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο block, και το αρχικό αντικείμενο να παραμείνει διαχωρισμένο στα στοιχεία του, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Retain. Η τελευταία μας επιλογή κατά τη δημιουργία ενός block, είναι η επιλογή Delete. Εάν δηλαδή μας ζητηθεί, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο αντικειμένων blocks, το οποίο μετά τη δημιουργία του θα διαγραφεί από την οθόνη, θα επιλέξουμε το Delete. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Δίνουμε όνομα, pick point, και στη θέση Select objects, επιλέγουμε το Delete. Επιλέγουμε το αντικείμενο, πατάμε Εnter. Μόλις πατήσουμε ΟΚ, το αρχικό αντικείμενο θα διαγραφεί από την οθόνη μας. Εάν όμως το εισάγουμε, το αντικείμενο έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του σχεδίου, και μπορούμε να το επαναφέρουμε, μέσω της διαδικασίας εισαγωγής ενός block. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε κατά τη διαδικασία εισαγωγής ενός block είναι το εξής. Διαγράφουμε το αντικείμενο από την οθόνη μας, και επιλέγουμε Insert Block. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Specify on screen, στη θέση Insertion point, μόλις πατήσουμε το ΟΚ, θα το κρατάει ο σταυρός μας οπότε θα πρέπει να το τοποθετήσουμε εμείς, κάνοντας ένα αριστερό κλικ στην οθόνη μας, για να επιλέξουμε τη θέση. Εάν όμως μας ζητηθεί, να εισάγουμε ένα αντικείμενο σε συγκεκριμένες συντεταγμένες Χ και Υ, κάνουμε την εξής διαδικασία. Διαγράφουμε και πάλι το αντικείμενο από την οθόνη μας, και ερχόμαστε πάλι στο Insert Block. Εάν μας ζητηθεί, να εισάγουμε το block με όνομα STATHMI, στις συντεταγμένες Χ:150, Υ:200, κρατώντας τις επιλογές για κλίμακα, και για περιστροφή ως έχουν, κάνουμε την εξής διαδικασία. Απενεργοποιούμε το κουτάκι Specify on Screen, και συμπληρώνουμε για Χ, 150, και για Υ, 200. Εφόσον δεν μας ζητείται να αλλάξουμε κάτι στο μέγεθος της κλίμακάς του, και στην περιστροφή του, δεν πειράζουμε τίποτα από αυτές τις δύο στήλες. Όπως επίσης θα πρέπει να προσέξουμε, να μην είναι ενεργοποιημένο το Explode, επειδή μόλις έρθει στην επιφάνεια εργασίας μας το block, θα είναι ήδη διαχωρισμένο, δηλαδή δεν θα μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητές του ως block. Μόλις πατήσουμε τώρα ΟΚ, ο σταυρός μας δεν το κρατάει, αλλά αντίθετα το block έχει τοποθετηθεί από μόνο του. Μόλις το επιλέξουμε, και φέρουμε τον σταυρό στο pick point του, μπορούμε να δούμε κάτω από τη λέξη command, σε αυτήν εδώ τη θέση που εμφανίζονται οι συντεταγμένες, μόλις τοποθετήσουμε το σταυρό μας σε εκείνη τη θέση, βλέπουμε ότι μας δείχνει τις συντεταγμένες, 150, 200. Δηλαδή το αντικείμενό μας τοποθετήθηκε αυτόματα στη θέση που ζητήθηκε. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, ότι όταν στο Insert Block είναι ενεργοποιημένο το Specify on screen, θα πρέπει εμείς να τοποθετήσουμε το block μας στη θέση που θέλουμε, κάνοντας αριστερό κλικ. Εάν το απενεργοποιήσουμε, συμπληρώνουμε το Χ και το Υ, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που μας δίνουν, και δίνουμε μεγάλη προσοχή, εάν μας ζητηθεί να αλλάξουμε κάτι στην κλίμακα ή στην περιστροφή. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι σπάνιο να τα χρησιμοποιήσουμε, εφόσον το block μας συνήθως το χρησιμοποιούμε ως έχει.