Αποθήκευση Σχεδίου

Για να αποθηκεύσουμε ένα αρχείο AUTOCAD, πηγαίνουμε File, Save as, επιλέγουμε την τοποθεσία στην οποία θέλουμε να αποθηκευτεί το σχέδιο, και στο “file name” γράφουμε το όνομα του σχεδίου. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε την κατάληξη .dwg, γιατί το πρόγραμμα την προσθέτει αυτόματα. Οπότε γράφουμε μόνο το όνομα που θέλουμε και πατάμε Save. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε το εξής: Επειδή οι αναβαθμίσεις του προγράμματος είναι πάρα πολύ συχνές, δηλαδή κάθε χρόνο βγαίνει καινούργιο AUTOCAD, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συμβατότητα μεταξύ των εκδόσεων. Από παλιότερο AUTOCAD σε καινούριο, ένα σχέδιο είναι συμβατό. Δηλαδή αν σχεδιαστεί ένα σχέδιο στο AUTOCAD 2007, μπορεί πάρα πολύ άνετα να ανοιχτεί και να επεξεργαστεί και στο 2008. Το αντίθετο όμως δεν γίνεται. Όταν ένα σχέδιο έχει σχεδιαστεί στο 2008, δεν μπορεί να το ανοίξει και να το επεξεργαστεί κάποιος χρήστης που μπορεί να έχει π.χ. το 2007. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε το εξής: File, Save as, επιλέγουμε πάλι την τοποθεσία που θέλουμε να αποθηκευτεί, δίνουμε πάλι το όνομα που θέλουμε, και στο “Files of type”, ανοίγουμε το μενού, και εμφανίζονται κι άλλες εκδόσεις, δηλαδή AUTOCAD 2007, AUTOCAD 2004, AUTOCAD 2000 κ.ο.κ. Επιλέγουμε την ανάλογη έκδοση, και πατάμε Save. Εάν θέλαμε π.χ. την έκδοση 2005, η οποία δεν αναγράφεται εδώ, θα επιλέγαμε ή το 2004 ή το 2002, τα οποία είναι παλαιότερα του 2005, και το σχέδιο θα μπορούσε να επεξεργαστεί από το 2005. Οπότε επιλέγουμε π.χ. το 2004, και πατάμε Save. Έχει γίνει η ανάλογη μετατροπή και η διαδικασία έχει τελειώσει. Εάν για κάποιους λόγους υπάρχει ανάγκη να αποθηκεύσουμε ένα σχέδιο με κατάληξη dxf, δηλαδή μία απόλυτα συμβατή μορφή αρχείου AUTOCAD, τότε κάνουμε την εξής διαδικασία: File, Save as, επιλέγουμε την τοποθεσία στην οπία θέλουμε να αποθηκεύσουμε το σχέδιο, πληκτρολογούμε όνομα, και από το Files of type, ανοίγουμε το μενού και επιλέγουμε την έκδοση που χρειαζόμαστε, με την κατάληξη dxf. Πατάμε Save, και η διαδικασία έχει τελειώσει. Η μορφή dxf έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Δημιουργεί αρχεία, το οποία είναι απόλυτα ίδια με τα αρχεία dwg, όταν ανοίγονται σε περιβάλλον AUTOCAD, αλλά είναι επίσης συμβατά με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή των αρχείων τους σε μορφή dwg, έχουν όμως τη δυνατότητα να εξάγουν σε μορφή dxf, οπότε κάποιος χρήστης του AUTOCAD μπορεί… να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει. Μόλις δημιουργήσουμε το αρχείο dxf και πάμε να το κλείσουμε, μας εμφανίζεται μία ειδοποίηση, η οποία μας προτρέπει να αποθηκεύσουμε το αρχείο σε μορφή 2007 Drawing Format. Σε αυτή την περίπτωση, πατάμε πάντα όχι, γιατί θα καταστρέψει το αρχείο dxf, και θα το μετατρέψει αυτόματα σε μορφή dwg. Οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε περίπτωση που θέλουμε απαραίτητα το αρχείο μας να έχει την κατάληξη dxf. Σε περίπτωση που πρέπει να αποθηκεύσουμε ένα σχέδιο ως Drawing Template, ως πρότυπο αρχείο δηλαδή, κάνουμε την εξής διαδικασία: File, Save as, επιλέγουμε την τοποθεσία στην οποία θέλουμε να αποθηκευτεί το σχέδιο, πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε, και από το “Files of Type” επιλέγουμε το AUTOCAD Drawing Template, το οποίο έχει την κατάληξη dwt. Μόλις κάνουμε την επιλογή μας, πρέπει να προσέξουμε τα εξής χαρακτηριστικά: το πρόγραμμα αυτόματα διαγράφει το όνομα που έχουμε δώσει, και πηγαίνει σε μία τοποθεσία, όπου βρίσκει τα περισσότερα πρότυπα σχέδια, templates δηλαδή, μέσα στη μνήμη του. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να ξαναδώσουμε τη σωστή θέση, και το σωστό όνομα. Πατώντας save, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με template options. όπου, μπορούμε να γράψουμε κάποια σχόλια, τα οποία αφορούν το σχέδιό μας. π.χ., Drawing 04 NEW. Πατώντας …ΟΚ…. το σχέδιο έχει αποθηκευτεί. Τα Drawing Templates, δηλαδή τα πρότυπα σχέδια, τα χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα. Πλέον δεν χρησιμοποιούνται, οπότε σπάνια μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να αποθηκεύσουμε ένα σχέδιο… σε αυτή τη μορφή.