Επιλογή Προσωρινών Osnaps

Σε προηγούμενο μάθημα είχαμε δει τη χρήση των OSNAP, δηλαδή τα βοηθητικά σημεία έλξης, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας. Είχαμε δει ότι ρυθμίζονται, κάνοντας δεξί κλικ στο κουμπί OSNAP, επιλέγοντας Settings. Στην καρτέλα Drafting Settings που εμφανίζεται, κάνουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας τα OSNAP που θέλουμε να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας, και πατάμε ΟΚ. Αν όμως, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας, θέλουμε να κάνουμε μια επιλογή ενός προσωρινού OSNAP, για παράδειγμα επιλέγουμε την εντολή Line, και θέλουμε να ξεκινήσουμε τη γραμμή μας, από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο σταυρός. Για να μας μαρκάρει το πρόγραμμα το συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το OSNAP με το όνομα Nearest. Οι τρόποι είναι δύο. Ή θα κάνουμε δεξί κλικ και θα επιλέξουμε Settings, θα ενεργοποιήσουμε το Nearest, και θα πατήσουμε ΟΚ, ή αν δε θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε μόνιμα, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας, όταν βρισκόμαστε μέσα στην εντολή Line, εάν πατήσουμε το πλήκτρο Shift, το κρατήσουμε πατημένο και κάνουμε δεξί κλικ, εμφανίζονται τα OSNAP για χρήση προσωρινής κατάστασης. Εάν από το μενού αυτό, επιλέξουμε το Nearest, για το επόμενο σημείο που θα επιλέξουμε, έχουν απενεργοποιηθεί όλα τα άλλα OSNAP, όπως βλέπουμε στην επιφάνεια εργασίας μας, και δεν εμφανίζεται τίποτε άλλο παρά μόνο το Nearest. Επιλέγουμε το σημείο που μας ενδιαφέρει, και αυτόματα ενεργοποιούνται και πάλι, όλα τα OSNAP που είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Εάν θελήσουμε και σ’ αυτό το σημείο να ενεργοποιήσουμε το Nearest, κρατάμε πατημένο το shift, δεξί κλικ και ξανά π.χ. το Nearest, ή οποιοδήποτε άλλο OSNAP θέλουμε. Αυτόματα απενεργοποιούνται όλα τα υπόλοιπα, και είναι ενεργοποιημένο μόνο το Nearest, περιμένοντας ο σταυρός μας να του ορίσουμε το επόμενο σημείο. Shift λοιπόν και δεξί κλικ, για επιλογή προσωρινών OSNAP κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας.