Εμβαδόν, Περίμετρος Αντικειμένου

Η εντολή Area. Με την εντολή Area, μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν και την περίμετρο κλειστών επιφανειών, Π.χ. κύκλων, ελλείψεων, κλειστών πολυγράμμων, κατόψεων ή κάποιων σημείων που ορίζουν μία κλειστή επιφάνεια. Αυτή είναι βέβαια μία σπάνια περίπτωση. Ας δούμε λοιπόν πως χρησιμοποιείται. Μόλις επιλέξουμε την Area, η command line μας ζητάει “Specify first corner point”. Ξεκινάμε να κάνουμε clicks, σε κάθε γωνία του αντικειμένου μας, για να μετρήσουμε κάθε πλευρά του. Το τελευταίο σημείο που κάνουμε κλικ, είναι το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, για να μετρήσει και την τελευταία επιφάνεια. Μόλις τελειώσουν λοιπόν τα σημεία μας, μας εμφανίζει η command line “Specify next corner point or press ENTER for total”. Πατάμε Enter λοιπόν, και βλέπουμε ότι εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Area τόσο 1210821,5735, Perimeter, τόσο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε, ότι κατά τη διάρκεια των επιλογών των σημείων, όταν δηλαδή κάναμε κλικ, σε κάθε σημείο του αντικειμένου, δεν άφηνε το πρόγραμμα πίσω του κάποιο σημάδι το οποίο να μας υπενθύμιζε πως έχουμε περάσει από αυτό το σημείο. Δηλαδή, Αν, ενώ κάνουμε κλικ σε ένα σημείο, κάτι μας αποσπάσει την προσοχή, δεν μας εμφανίζει το πρόγραμμα κανένα σημάδι ότι το περάσαμε αυτό το σημείο, οτι το μετρήσαμε. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε λάθος, να προσπεράσουμε κάποιο σημείο, ή να περάσουμε από κάποιο σημείο δύο φορές. Ένας άλλος τρόπος για να μετρήσουμε με ακρίβεια το εμβαδόν και την περίμετρο ενός αντικειμένου, είναι να περάσουμε από πάνω του με μία Polyline, ώστε να το μετρήσει ολόκληρο, με μία κίνηση σαν object, σαν αντικείμενο. Επιλέγουμε δηλαδή την Polyline , και περνάμε από πάνω το αντικείμενό. Αν θέλουμε, μπορούμε με την εντολή μετακίνησης, με το move, να την μετακινήσουμε και εκτός σχεδίου. Αυτό είναι το σχέδιό μας, σχεδιασμένο με lines, και αυτό είναι το αντίγραφό του, το οποίο το έχουμε περάσει με μία Polyline, και είναι ένα ενιαίο κλειστό αντικείμενο. Αν τώρα επιλέξουμε την εντολή Area, κατευθείαν μπορούμε, εφόσον βλέπουμε στην command line, “Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]”, να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Object και να το μετρήσουμε. Πληκτρολογούμε λοιπόν “Ο” και πατάμε Enter. Κάνουμε ένα κλικ επάνω στο αντικείμενο. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ίδια, τα μέτρησε κατευθείαν, μόνο που σε αυτήν την περίπτωση, την περίμετρο δεν την ονομάζει Perimeter, αλλά Length, επειδή διαβάζει το μήκος μίας ενιαίας γραμμής. Ουσιαστικά όμως το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε φροντίσει να μην προκαλέσουμε κάποιο λάθος και να είμαστε πολύ πιο σίγουροι για τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει, όσον αφορά το εμβαδόν και την περίμετρο.