Επεξεργασία Δυναμικών Χαρακτηριστικών Block

Στο σχέδιο που έχουμε στην οθόνη μας, έχουμε τοποθετήσει κάποια Blocks με δυναμικά χαρακτηριστικά. Εάν τοποθετηθεί κάποιο Block με Attributes, και έχει γίνει κάποιο λάθος το οποίο θέλουμε να διορθώσουμε, μπορούμε να το διορθώσουμε κάνοντας διπλό κλικ πάνω του. Το συγκεκριμένο Block που αναγράφει 1.10 και 2.20, θα θέλαμε να το κάνουμε 0.90, 2.20. Για να το αλλάξουμε λοιπόν, κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω του. Εμφανίζεται η καρτέλα Enhanced (ενχέιστ) Attribute Editor. Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε, όπως βλέπουμε, κάνοντας αριστερό κλικ σε όποια από τις επιλογές θέλουμε, να αλλάξουμε την τιμή της. Το 1.10 δηλαδή εδώ, μπορούμε να το κάνουμε 0.90. Εάν αλλάξουμε καρτέλα, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι στο Text Options, δηλαδή στις ρυθμίσεις του κειμένου, και στις ιδιότητες, όπως είναι το layer, το χρώμα του κτλ. Όταν τελειώσουμε με τις αλλαγές που θέλουμε, πατάμε ΟΚ. Το Block μας έχει διορθωθεί, και εξακολουθεί να διατηρεί τις ιδιότητές του ως Block με δυναμικά χαρακτηριστικά.