Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Πάχους Γραμμών

Σε προηγούμενο μάθημα είχαμε αναλύσει τη διαδικασία εκτύπωσης. Την εντολή plot. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα Layers, και τα Object lineweights.(λαιν-γουειτς) Έχει να κάνει με παλαιότερους ή καινούριους τύπους εκτυπωτών. Δηλαδή από το File, Plot, ανοίγοντας την καρτέλα, στη δεξιά πλευρά υπάρχει η επιλογή Plot with plot styles, και από πάνω είναι απενεργοποιημένο το Plot object lineweights(λαιν-γουειτς). Επειδή πλέον τα Plotters δεν χρησιμοποιούν ραπιδογράφους κατά την εκτύπωση, όταν είναι ενεργοποιημένο το Plot with plot styles, το πλάτος των γραμμών που εκτυπώνονται, ορίζεται από τις ρυθμίσεις του κάθε Layer στο οποίο βρίσκεται η γραμμή. Αν δηλαδή οι γραμμές θα είναι παχιές ή λεπτές, εξαρτάται από το πάχος που έχουμε ορίσει στο Layer. Σε περίπτωση όμως που το Plotter που θα χρησιμοποιήσουμε, λειτουργεί με ραπιδογράφους, πρέπει να απενεργοποιήσουμε τη συγκεκριμένη επιλογή, ώστε το πλάτος των γραμμών που εκτυπώνονται, να ορίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Plotter. Αυτές οι ρυθμίσεις, είναι αποθηκευμένες μέσα στον ίδιο τον εκτυπωτή.