Ιsland, Ignore, Outer

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των διαγραμμίσεων, είναι η καρτέλα Advanced. Αν έχουμε τρία αντικείμενα objects, το ένα μέσα στο άλλο, και ζητηθεί να τοποθετήσουμε hatch μόνο σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή που περικλείει μόνο το λευκό παραλληλόγραμμο, χωρίς να τοποθετηθεί hatch μέσα στην περιοχή του κόκκινου παραλληλόγραμμου και του κόκκινου κύκλου, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Αν επιλέξουμε το hatch και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για τη διαγράμμιση που θα εισάγουμε, και χωρίς να ρυθμίζουμε τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, επιλέξουμε το Pick point και ορίζουμε την περιοχή στην οποία θέλουμε να τοποθετηθεί, θα παρατηρήσουμε ότι η τοποθέτηση δεν γίνεται σωστά. Τοποθετείται hatch στο εξωτερικό περίγραμμα του λευκού ορθογωνίου, και μέσα στον κύκλο. Εμείς μέσα στον κύκλο δεν θέλουμε να τοποθετηθεί hatch. Πατάμε Escape, για να επιστρέψουμε στις επιλογές. Πατάμε το κουμπί που βρίσκεται κάτω δεξιά, και γράφει More options. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει η καρτέλα Islands (άιλαντς). Βλέπουμε ότι ως προεπιλογή είναι το εικονίδιο με την ένδειξη Normal. Για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, ενεργοποιούμε το εικονίδιο Outer. Οπότε, αν κάνουμε τώρα ένα Preview, βλέπουμε ότι πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εάν θέλαμε, να μην λάβει υπόψιν του καθόλου τα όρια, και να τοποθετήσει παντού hatch, θα ενεργοποιούσαμε το εικονίδιο με το όνομα Ignore. Εφόσον λοιπόν, μετά το Preview, δούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, πατάμε Enter και το αποδεχόμαστε.