Τοπογραφικό Σχέδιο

Ξεκινάμε να σχεδιάσουμε ένα τοπογραφικό διάγραμμα, ένα τοπογραφικό σχέδιο δηλαδή. Όπως σε κάθε σχέδιο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε … είναι να δημιουργήσουμε τα Layers, από τα οποία θα αποτελείται. Το πρώτο layer που δημιουργούμε είναι το points, το οποίο θα περιλαμβάνει τα σημεία Χ και Υ, από τα οποία αποτελείται ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Το πάχος με το οποίο θα εκτυπωθούν, τα σημεία από τα οποία αποτελείται το διάγραμμα, το αποφασίζει ο κάθε σχεδιαστής. Το επόμενο layer το ονομάζουμε grammes, και θα περιλαμβάνει τις γραμμές, από τις οποίες θα αποτελείται το διάγραμμά μας. Και ένα τελευταίο layer, το οποίο ονομάζουμε Hatch, και θα περιέχει τη διαγράμμιση, την οποία θα τοποθετήσουμε γύρω από το σχέδιο. Μόλις λοιπόν δημιουργήσουμε τα layers, πατάμε ΟΚ. Πριν προχωρήσουμε στην πληκτρολόγηση Χ και Υ των σημείων, από τα οποία αποτελείται, πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε την εμφάνιση των σημείων. Format, Point Style. Και επιλέγουμε μία μορφή, πέραν της τελείας, για να μπορούμε να τα δούμε, όταν τα εισάγουμε στο σχέδιό μας. Εφόσον ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία, επιλέγουμε την εντολή Point, και πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες του πρώτου σημείου. Οι συντεταγμένες τις οποίες, ο κάθε σχεδιαστής έχει σκοπό να πληκτρολογήσει στο AutoCAD, πιθανόν να τις έχει κάπου καταγεγραμμένες, για να τις εισάγει πιο γρήγορα. Μόλις επιλέξουμε το Point, πληκτρολογούμε την συντεταγμένη του Χ, και την συντεταγμένη του Υ. Μόλις πληκτρολογήσουμε Χ, Υ, πατάμε Enter. Βλέπουμε ότι το πρώτο μας σημείο, έχει τοποθετηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε παραλείψει το εξής: Δεν έχουμε ορίσει ως ενεργό το Layer points. Σε περίπτωση που κάποιος σχεδιαστής αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, βγαίνουμε από την εντολή Point. Δεν είναι ανάγκη να σβήσουμε το point που μόλις σχεδιάστηκε. Ορίζουμε ως ενεργό το layer που μας ενδιαφέρει, την στρώση points, και επιλέγοντας το σχεδιασμένο point, το τοποθετούμε στη επιθυμητή στρώση. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία μας. Επιλέγουμε ξανά την εντολή Point, και πληκτρολογούμε το επόμενο σημείο. Βλέπουμε ότι και το επόμενο Point εμφανίστηκε στο σχέδιό μας. Πιο γρήγορος τρόπος, εάν δεν θέλουμε να πληκτρολογούμε ένα-ένα τα σημεία, κάτι που είναι χρονοβόρο, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνουμε λάθος, είναι όπως έχουμε αναφέρει, τα σημεία μας, να τα εισάγουμε στο Excel, και να τα τοποθετήσουμε αυτόματα. Αν δηλαδή βγούμε από το Autocad, και μεταβούμε στο Excel, βλέπουμε ότι τα σημεία μας, είναι ήδη πληκτρολογημένα. Η μορφή τους είναι η Χ, Υ, το ένα κάτω από το άλλο. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια συντεταγμένη, με – (μείον) μπροστά, αρνητική συντεταγμένη δηλαδή, μετά το κόμμα πληκτρολογούμε το – (μείον), και στη συνέχεια την συντεταγμένη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και μπορούμε να το κάνουμε και για το X, και για το Y. Εφόσον λοιπόν οι συντεταγμένες υπάρχουν στο Excel, τα επιλέγουμε, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Copy. Επανερχόμαστε στο Autocad, διαγράφουμε τα παλιά points, επιλέγουμε την εντολή Point, μεταβαίνουμε στην command line, στο σημείο Specify a point, και κάνουμε δεξί κλικ, Paste. Βλέπουμε αμέσως ότι τα σημεία έχουν εμφανιστεί στην οθόνη. Πατάμε Escape για να βγούμε από την εντολή Point, και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των σημείων. Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να κάνουμε την εξής κίνηση. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τα points μας, σε περίπτωση που έχουμε ενεργοποιημένο κάποιο zoom. Έχουμε αναφέρει ότι αναλόγως με το Zoom in ή το Zoom out, εάν εκτελέσουμε το Regen τα points μας, αλλάζουν μέγεθος. Εάν δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό, και θέλουμε τα points μας να παραμένουν σταθερά, από το Format, Point Style, επιλέγουμε το Set size in absolute units, ορίζουμε τα units σε 15 και πατάμε OK. Τα points έχουν μόνιμο μέγεθος, είναι σχετικά μικρά, οπότε αυξάνουμε το μέγεθός τους. Τώρα που έχουμε το επιθυμητό μέγεθος, μπορούμε να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό. Εφόσον τοποθετήσαμε τα points, ορίζουμε ως ενεργό, το layer grammes. Επιλέγουμε είτε τη Line, είτε την Polyline, για να ενώσουμε τα points μεταξύ τους. Σε αυτό το σημείο, θα επιλέξουμε την Polyline, για έναν λόγο που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Από τα Osnap έχουμε ενεργοποιήσει το Node, το οποίο έλκει επάνω στα points. Το Node είναι το μοναδικό Osnap το οποίο εντοπίζει το κέντρο από τα διάφορα points. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο, η ένωση μεταξύ τους, δεν θα γίνει σωστά. Μόλις τελειώσουμε με τη διαδικασία ένωσης των σημείων μεταξύ τους, πρέπει να προχωρήσουμε με την τοποθέτηση hatch. Το hatch που τοποθετείται πολύ συχνά σε τοπογραφικά διαγράμματα, είναι γραμμές 45 μοιρών, στο εξωτερικό μέρος του πλαισίου του οποίου έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε αναφέρει, ότι hatch, στο κενό, δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Οπότε, αυτή τη στιγμή πρέπει να εισάγουμε, ένα προσωρινό πλαίσιο για να τοποθετήσουμε εκεί μέσα το hatch, δηλαδή τη διαγράμμιση. Για να δημιουργήσουμε αυτό το προσωρινό πλαίσιο, θα χρησιμοποιήσουμε το Offset στις γραμμές που ήδη έχουμε σχεδιάσει. Ο λόγος που σχεδιάσαμε τις γραμμές με Polyline και όχι με Line, είναι επειδή μπορούμε να εφαρμόσουμε την εντολή offset στο σχήμα με μια κίνηση. Offset, επιλέγουμε το κενό που μας χρειάζεται, π.χ. 50 μονάδες και πατάμε Enter. Επιλέγουμε τις γραμμές, και κάνουμε κλικ προς τα έξω. Επιλέγουμε Enter για να βγούμε από την εντολή. Έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί η διαγράμμιση. Ορίζουμε ως ενεργή τη στρώση hatch. επιλέγουμε την εντολή, και είτε επιλέξουμε ANSI31, είτε οποιαδήποτε άλλη διαγράμμιση 45 μοιρών, από την καρτέλα ANSI για να δημιουργήσουμε διαγράμμιση 45 μοιρών, είτε αν θέλουμε πιο λεπτομερειακή διαγράμμιση 45 μοιρών, που να υπόκειται σε άλλους κανόνες, ενεργοποιούμε το User Defined, επιλέγουμε την γωνία 45 μοιρών, και Spacing όσο πρέπει να τοποθετήθει. Σε αυτή την περίπτωση, ας χρησιμοποιήσουμε ANSI31. Διορθώνουμε τη γωνία, επειδή αν παραμείνει στις 45 μοίρες, το ANSI31 θα τοποθετηθεί κάθετα. Η κλίση των 45 μοιρών είναι προεπιλεγμένη στο συγκεκριμένο μοτίβο, οπότε η γωνία πρέπει να είναι μηδέν. Επιλέγουμε Pick Points και κάνουμε ένα κλικ, μέσα στον χώρο στον οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε Hatch. Επιλέγουμε το Preview, για να δούμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι το hatch είναι πάρα πολύ πυκνό. Πατάμε Escape, και αλλάζουμε την κλίμακα. Preview, και σ’ αυτό το σημείο βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί, αλλά δεν μας ικανοποιεί απόλυτα, η κλίση με την οποία έχει τοποθετηθεί σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Πατάμε Escape λοιπόν και ακυρώνουμε τη διαδικασία τοποθέτησης hatch. Επειδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, θα αναγκαστούμε με μία Line, να ξεχωρίσουμε τα συγκεκριμένα σημεία, και να τα ορίσουμε ως μεμονωμένα κομμάτια. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν το hatch, κάνουμε τις ίδιες επιλογές, και το τοποθετούμε μόνο σε αυτό, και σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι για αυτά τα δύο σημεία, η εμφάνιση του hatch, είναι ικανοποιητική. Πατάμε Enter, και αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Για τα άλλα δύο σημεία, επιλέγουμε ξανά την εντολή hatch, έχει κρατήσει το πρόγραμμα τις τελευταίες ρυθμίσεις, αλλάζουμε όμως τις μοίρες. Από 0, ας δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει εάν το ορίσουμε στις 30 μοίρες. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, οπότε πατάμε Enter και το αποδεχόμαστε. Επιλέγουμε ξανά το hatch, και κάνουμε την ίδια διαδικασία για το άλλο σημείο. Επίσης το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, οπότε το αποδεχόμαστε και αυτό. Εάν θέλαμε ακόμη πιο μεγάλη διαφορά, αλλά έχουμε ήδη τοποθετήσει το hatch, δεν χρειάζεται να το διαγράψουμε, και να το τοποθετήσουμε ξανά. Αρκεί να κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο hatch, να αλλάξουμε τις μοίρες, και πατώντας Enter να αποδεχτούμε τις αλλαγές. Ομοίως και σ’ αυτό το σημείο. Όταν τελειώσουμε τη διαδικασία μας, σβήνουμε τις βοηθητικές γραμμές που έχουμε τοποθετήσει, την εξωτερική γραμμή που τοποθετήσαμε ως πλαίσιο, και τις βοηθητικές γραμμές, με τις οποίες απομονώσαμε τα σημεία, στα οποία δεν εμφανιζόταν σωστά το hatch. Το τοπογραφικό διάγραμμα, έχει ολοκληρωθεί σε ένα βαθμό. Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί ένα λεπτομερές διάγραμμα όπως αυτό, θα χρειαστεί να τοποθετηθούν κείμενα, διαστάσεις, και όλα τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν ένα τέτοιο σχέδιο. Για κάθε διαδικασία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε καινούριο layer. Π.χ., για να τοποθετήσουμε ένα κείμενο, δημιουργούμε ένα νέο layer, το οποίο το ονομάζουμε text. Για να εισάγουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει, ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία. Εάν έχουμε δημιουργήσει Text Styles, τα αναζητούμε από αυτό το μενού, το ορίζουμε ως ενεργό, και πληκτρολογούμε το κείμενό μας. Εάν δεν έχουμε δημιουργήσει, επιλέγουμε μία γραμματοσειρά της αρεσκείας μας, και προχωράμε στην πληκτρολόγηση του κειμένου. Πατώντας το ΟΚ εισάγουμε το κείμενο στο σχέδιό μας. Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζουμε ότι αν δεν έχουμε αλλάξει layer, όπως σε όλα τα σημεία, σε όλα τα σχεδιασμένα αντικείμενα του Autocad, έτσι και στο κείμενο, επιλέγοντάς το, μπορούμε να κάνουμε όποια αλλαγή θέλουμε. Το επιλέγουμε, το τοποθετούμε στο σωστό layer, και πατάμε Escape για να το αποεπιλέξουμε. Εφόσον βλέπουμε ότι το κείμενο είναι πάρα πολύ μικρό, δεν υπάρχει ανάγκη να το διαγράψουμε και να το ξαναγράψουμε. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του, και εμφανίζεται το μενού με τις επιλογές κειμένου. Επιλέγουμε το κείμενο, και αυξάνουμε το μέγεθος του. Το μέγεθος του κειμένου, είναι ικανοποιητικό, οπότε μπορούμε με ένα move, να το τοποθετήσουμε στο σημείο που θέλουμε. Εάν δεν θέλουμε κάθε φορά, να γράφουμε από την αρχή το κείμενο, μπορούμε να κάνουμε Copy, σε όλα μας τα σημεία, και απλώς να αλλάζουμε κάποιο μέρος του κειμένου. Με διπλό κλικ, η αλλαγή εφαρμόζεται. Για να τοποθετήσουμε διαστάσεις, δημιουργούμε ένα layer DIMENSION, και τοποθετήτουμε τις διαστάσεις που μας ενδιαφέρουν. Και οι διαστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν στο επιθυμητό layer, εάν γίνει κάποιο λάθος. Τις επιλέγουμε, και τις τοποθετούμε στο layer DIMENSION. Πατώντας Escape, αποεπιλέγουμε τη διάσταση. Εάν θελήσουμε να διορθώσουμε το μέγεθος της διάστασης, τότε πηγαίνουμε από το μενού Dimension, Dimension Style, Modify, και κάνουμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, με τον τρόπο που είδαμε σε προηγούμενο μάθημα. Οι διαστάσεις δεν μπορούν να αντιγραφούν σε κάθε σημείο, οπότε θέτουμε ενεργό το layer που μας ενδιαφέρει, και αφού τις ρυθμίσουμε, ανάλογα με τη διάσταση που χρειαζόμαστε, συνεχίζουμε το σχεδιασμό μας. Το τοπογραφικό μας διάγραμμα, χρειάζεται πάρα πολλά στοιχεία για να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι θέμα του κάθε σχεδιαστή, πως θέλει να αποδώσει το σχέδιό του. Για κάθε καινούριο αντικείμενο που πρέπει να τοποθετήσουμε, επαναλαμβάνουμε ότι δημιουργούμε καινούριο layer, το τοποθετούμε αμέσως στο layer που θέλουμε, ή θέτουμε ενεργό το layer πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό μας. Όταν το τοπογραφικό διάγραμμα ολοκληρωθεί, μπορούμε να το εκτυπώσουμε, σύμφωνα με τη διαδικασία εκτύπωσης, που έχουμε δει σε προηγούμενο μάθημα.