Σχεδιαστικές Μονάδες Εφαρμογής

Κατά τη διάρκεια ρύθμισης της βηματικής κίνησης του σταυρονήματος, καθώς και του κάναβου σχεδίασης, στα Settings δηλαδή, βλέπουμε ότι στη θέση Snap X και Υ spacing, καθώς και στη θέση Grid X και Υ spacing, οι μονάδες που υπάρχουν είναι 10, 10, και αντίστοιχα 10 και 10. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, ότι το Autocad, δεν αναγνωρίζει χιλιοστά, μέτρα, εκατοστά κοκ. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζει Drawing units. Ο κάθε σχεδιαστής αναλόγως με το τι θα πληκτρολογήσει, κατά τη διάρκεια σχεδίασης, στο τέλος του σχεδίου, στην εκτύπωση, ορίζουμε την κλίμακα, με την οποία θα εμφανιστεί το σχέδιό μας. Δηλαδή το 10, και το 10 σ’ αυτό το σημείο των ρυθμίσεών μας, για κάποιον μπορεί να είναι 10 μέτρα, 10 εκατοστά, ή 10 χιλιοστά. Ο αρχιτέκτονας που σχεδιάζει σε μέτρα, όταν πληκτρολογεί το ένα μέτρο, θα πληκτρολογήσει τον αριθμό 1 και θα πατήσει Enter. Η γραμμή που θα σχεδιαστεί θα είναι 1 μέτρο. Αντίστοιχα κάποιος μηχανολόγος που σχεδιάζει σε χιλιοστά, για να σχεδιάσει το 1 μέτρο, θα πληκτρολογήσει τον αριθμό 1000. Η γραμμή που έχει σχεδιαστεί, αντιστοιχεί και αυτή στο 1 μέτρο. Όταν ένα σχέδιο είναι συνολικά σχεδιασμένο σε μέτρα, σε εκατοστά, ή σε χιλιοστά, όταν έρθει η ώρα της εκτύπωσης, ρυθμίζουμε τις κλίμακες σύμφωνα με τις μονάδες που χρησιμοποιήσαμε. Κατά τη διάρκεια όλων των υπολοίπων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα, δε μας ενδιαφέρει η ανταπόκριση του προγράμματος. Το πρόγραμμα ως πρόγραμμα, χρησιμοποιεί Drawing Units, και δεν μας ενδιαφέρει αν αναφερόμαστε σε χιλιοστά, μέτρα κοκ. Πληκτρολογούμε ακριβώς τον αριθμό που θέλουμε, ως χρήστες του Autocad.