Όψεις Προβολών, Ορισμός, Ανάκληση

Η εντολή Named Views. Θα δούμε την δημιουργία των όψεων με όνομα (Named Views), δηλαδή των αποθηκευμένων όψεων του σχεδίου. Τον ορισμό τους, και την ανάκλησή τους. Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη από πολύ παλιά, πριν ακόμη υπάρξουν ποντίκια με ρόδα. Δηλαδή εάν θέλαμε σ’ ένα μεγάλο σχέδιο, όπως π.χ. αυτό που έχουμε ανοιχτό, να μεταβούμε με μια πολύ γρήγορη κίνηση, στη θέση BEDROOM, για να δούμε αυτή την κρεβατοκάμαρα, όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα με τη ρόδα, κάναμε την εξής ενέργεια: View, Named Views. Μόλις ανοίξει το παράθυρο View Manager, επιλέγουμε το New, επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια άποψη του σχεδίου, και να την αποθηκεύσουμε. Μόλις πατήσουμε New, ξεκινάμε τη διαδικασία δημιουργίας της. Δίνουμε καταρχήν όνομα, πως θέλουμε να ονομάζεται η άποψη. Π.χ. BEDROOM. Στη συνέχεια οι λοιπές επιλογές είναι για πιο ειδικές χρήσεις, οπότε τις προσπερνάμε, και πηγαίνουμε κατευθείαν στην επιλογή Define window, όπου σ’ αυτή τη θέση θα πιάσουμε σ’ ένα παράθυρο το χώρο, στον οποίο θέλουμε να μας μεταφέρει η άποψη, μόλις την καλέσουμε. Δηλαδή με 2 αριστερά κλικ επιλέγουμε το BEDROOM. Μόλις τελειώσουμε βλέπουμε ότι η Command line μας λέει: Specify first corner (or press ENTER to accept). Πατάμε Enter, και η επιλογή μας έχει εφαρμοστεί. Μόλις πατήσουμε ΟΚ, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί άλλη μια άποψη, η οποία έχει το όνομα που μόλις δώσαμε, BEDROOM. Κλείνουμε το παράθυρο επιλογών, πατώντας ΟΚ. Εάν τώρα θελήσουμε αυτήν την άποψη, αυτή τη θέση του σχεδίου, να την φέρουμε κατευθείαν στην οθόνη μας, πάλι από το View, Named Views, επιλέγουμε το BEDROOM, Set Current για να την θέσουμε ενεργή, και με το ΟΚ, βλέπουμε ότι στην οθόνη μας, έχει έρθει το μέρος του σχεδίου το οποίο επιλέξαμε να μας εμφανίζει το View port. Η αποθηκευμένη άποψη. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μια πολύ παλιά χρήση, εφόσον τώρα με μια κίνηση κύλισης της ρόδας του ποντικιού, μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να μεταβούμε σε οποιοδήποτε σημείο του σχεδίου θέλουμε.