Επεξεργασία Hatch

Ας δούμε και κάποιες άλλες ιδιότητες του hatch. Όπως αναφέραμε, το hatch δεν τοποθετείται στο κενό. Πρέπει να του δώσουμε όρια, είτε μόνιμα, είτε προσωρινά. Αν δηλαδή τοποθετήσουμε το hatch μέσα στα όρια που έχουμε δώσει τώρα, σε αυτό το παραλληλόγραμμο, και μετά αποφασίσουμε να διαγράψουμε το παραλληλόγραμμο, το hatch παραμένει στη θέση του. Αν όμως, θελήσουμε να το τοποθετήσουμε στο κενό, δεν θα τα καταφέρουμε με τίποτα. Κάνουμε Undo, για να επαναφέρουμε το παραλληλόγραμμο. Το hatch είναι ένα αντικείμενο. Αν θελήσουμε με ένα κλικ να επιλέξουμε μία από τις γραμμές του, επιλέγεται ολόκληρο, σαν ένα στοιχείο. Ένα ήδη τοποθετημένο hatch, αν θελήσουμε να το τροποποιήσουμε, τότε δεν είναι απαραίτητο να το σβήσουμε με Delete και να το ξανατοποθετήσουμε. Μπορούμε με διπλό κλικ, να εμφανίσουμε την καρτέλα τοποθέτησης του ήδη υπάρχοντος hatch. Δηλαδή, το ANSI31, μπορούμε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε ANSI35. Πατάμε OΚ, Preview, και βλέπουμε ότι το hatch άλλαξε. Με Enter το αποδεχόμαστε. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να διαγράφουμε το hatch αν κάνουμε κάτι λάθος. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε για κάποιο λόγο, να διαγράψουμε κάποιες από τις γραμμές, του hatch και …όχι ολόκληρο. Αν το επιλέξουμε και πατήσουμε Delete, διαγράφεται ολόκληρο. Οπότε, για να απομονώσουμε τις γραμμές του, χρησιμοποιούμε την εντολή Explode. Η Explode διασπά αντικείμενα, τα οποία το Autocad τα βλέπει ως ενιαία. Επιλέγουμε Explode, επιλέγουμε κάποια από τις γραμμές του hatch, πατάμε Enter, και το αντικείμενό αυτή τη στιγμή έχει σπάσει. Βλέπουμε πως μπορούμε να επιλέξουμε γραμμή-γραμμή, να πατήσουμε Delete και να τις διαγράψουμε Ακόμη και οι τελείες έχουν απομονωθεί. Το σημαντικό σε αυτή την εντολή, και το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, είναι ότι αν ένα αντικείμενο το σπάσουμε με Explode, δεν συνδέεται ξανά, δεν ξανακολλάει, και ιδιαίτερα δεν ξαναγίνεται hatch. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνουμε ένα ενιαίο αντικείμενο, δεν θα έχει τις ιδιότητες του hatch, μία από τις οποίες ήταν η δυνατότητα να το μορφοποιήσουμε χωρίς να το διαγράψουμε.