Εφαπτόμενες Κύκλων

Μια ιδιαιτερότητα που ίσως χρειαστεί κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, είναι όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε εφαπτόμενες γραμμές μεταξύ κύκλων. Αν έχουμε δηλαδή 2 κύκλους, και θέλουμε να σχεδιάσουμε τις 4 εφαπτόμενες οι οποίες διέρχονται μεταξύ τους, τότε είναι απαραίτητο από τα OSNAP, με δεξί κλικ και settings, να απενεργοποιήσουμε τα πάντα, Clear all, και να κρατήσουμε ενεργοποιημένο μόνο το Tangent, την εφαπτομένη. Μ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε κλειδώσει τα σημεία που θα μαγνητίζουν τις γραμμές. Μόνο στα σημεία δηλαδή που θα δείχνει ότι εφάπτεται η γραμμή με τον κύκλο. Μόλις πλησιάσουμε λοιπόν τον κύκλο, βλέπουμε ότι εμφανίζεται το σύμβολο Tangent με 3 τελείες. Ακόμη και στο πίσω μέρος του κύκλου να κάνουμε κλικ, βλέπουμε ότι η γραμμή αυτόματα γυρνάει μόνη της μπροστά. Οπότε και στο πίσω μέρος του επόμενου κύκλου να κάνουμε κλικ, η γραμμή σταματάει στο σωστό σημείο. Όπως επίσης και σε όλα τα άλλα σημεία των κύκλων, έχοντας ενεργοποιημένο μόνο το Tangent δεν επιτρέπει το πρόγραμμα να κάνουμε κάποιο λάθος.