Εισαγωγή Block Με Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Για να δούμε όμως τι γίνεται, κατά την εισαγωγή Block με δυναμικά χαρακτηριστικά. Θα διαγράψουμε το Block που δημιουργήσαμε, επειδή ούτως ή άλλως η πόρτα η οποία είναι σχεδιασμένη έχει πλάτος 1 μέτρο, που σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Το επιλέγουμε, και πατάμε Delete. Για να το εισάγουμε πηγαίνουμε από το Insert Block. Αν είχαμε περισσότερα Blocks, θα ανοίγαμε τον κατάλογο επιλογών, και θα επιλέγαμε το κατάλληλο. Στην περίπτωση μας, θέλουμε το DOOR SYMBOL. Επαναλαμβάνουμε ότι εφόσον θέλουμε να το τοποθετήσουμε εμείς στην οθόνη μας, κρατάμε ενεργοποιημένο το Specify on-screen. Στην περίπτωση που θα θέλαμε να το τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένες συντεταγμένες Χ και Υ, θα το απενεργοποιούσαμε, και θα πληκτρολογούσαμε Χ, Υ τις τιμές που θέλαμε. Πατάμε ΟΚ λοιπόν, και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα, εισάγει …το Block. Με αριστερό κλικ, το σταθεροποιούμε στη θέση που θέλουμε. Το Block εξαφανίζεται από την οθόνη, και βλέπουμε στο κάτω μέρος στην Command line, να εμφανίζεται η ερώτηση που εμείς έχουμε δώσει στο δυναμικό χαρακτηριστικό. “DOSE TO PLATOS TIS PORTAS”. Ως προεπιλογή μέσα στις αγκύλες βλέπουμε το 0.90. Εάν η πόρτα μας ήταν όντως 0.90, θα πατούσαμε Enter, και θα δεχόμασταν την προεπιλογή. Εφόσον αυτή τη στιγμή είναι 1 μέτρο, πληκτρολογούμε 1, και πατάμε Enter. Εμφανίζεται αμέσως η δεύτερη ερώτηση. “DOSE TO YPSOS TIS PORTAS”. Έχει ως προεπιλογή το 2.20. Πατάμε Enter, και αποδεχόμαστε το 2.20. Το Block με δυναμικά χαρακτηριστικά, εμφανίστηκε στην οθόνη, και η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Τοποθετούμε λοιπόν το Block, με την εξής διαδικασία. Insert Block, DOOR SYMBOL, OK, το τοποθετούμε στο σημείο που θέλαμε, και έστω ότι εδώ θέλαμε 0.80, 2.20. Για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία μας, πατάμε απευθείας Enter που επαναλαμβάνεται την τελευταία εντολή, και ξανά Enter για να αποδεχτούμε το τελευταίο Block που εισήγαμε. Το τοποθετούμε, 1.10, πατάμε Enter, και ξανά Enter. Τοποθετούμε όσα Blocks με δυναμικά χαρακτηριστικά θέλουμε, και όπως αντιλαμβανόμαστε, μπορούμε να δώσουμε όσα δυναμικά χαρακτηριστικά θέλουμε σε ένα Block. Το πλήθος των ερωτήσεων μπορεί να είναι, από ένα έως άπειρο.