Αrc Length

Συνεχίζουμε με τη διαστασιολόγηση Arc Length (αρκ λενκθ). Μ’ αυτή τη διαστασιολόγηση, μετράμε μήκος τόξου. Μόλις την επιλέξουμε, η Command line μας εμφανίζει “Select arc or polyline arc segment (σεγκ-μεντ)”. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο τόξο που θέλουμε, και με αριστερό κλικ ή πληκτρολογώντας πάλι την απόσταση που θέλουμε, σταθεροποιούμε τη διάστασή μας. Αν τη φέρουμε κοντά, παρατηρούμε ότι πριν από το κείμενο της διάστασης, μας εμφανίζει ένα τόξο. Εάν αυτό το τόξο θελήσουμε να του αλλάξουμε μορφή, θα μεταβούμε στο Dimension Style, Modify, καρτέλα Symbols and Arrows, και στο σημείο Arc length symbol (αρκ λενκθ). Εάν επιλέξουμε “Above dimension text” και πατήσουμε ΟΚ, Set Current, Close, παρατηρούμε ότι το σύμβολο μετακινήθηκε επάνω από το κείμενο της διάστασης. Εάν επανέλθουμε σ’ αυτή τη θέση και επιλέξουμε το None, δεν θα υπάρξει κανένα σύμβολο. Επιλέγουμε όποιο θέλουμε. Ας επανέρθουμε στο αρχικό. Πατάμε ΟΚ, Set Current, Close, και το σύμβολο επανήλθε στην αρχική του θέση. Εάν συνεχίσουμε στην Ordinate, θα πρέπει να τονίσουμε πως πρόκειται για ειδική διάσταση. Ορίζουμε τις διαστάσεις αναφοράς, τις αποστάσεις Χ και Υ ενός επιλεγμένου σημείου, από το σημείο 0. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, οπότε δε θα αναφερθούμε σ’ αυτό.