Αποθήκευση Ρυθμίσεων Στο Layout

Έχουμε ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας μας ένα αρχείο, στο οποίο έστω ότι μας ζητάνε να εφαρμόσουμε το στυλ εκτύπωσης monochrome.ctb στο layout του, να επιλέξουμε κάποιον από τους διαθέσιμους εκτυπωτές, και να μην το εκτυπώσουμε. Δηλαδή απλώς, να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στο layout του. Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, κάνουμε το εξής: πηγαίνουμε από το μενού File, Plot, επιλέγουμε κάποιον από τους διαθέσιμους εκτυπωτές που έχουμε, παραδείγματος χάριν τον HP, δεν πειράζουμε τίποτε άλλο εάν δεν μας ζητηθεί, μέγεθος χαρτιού δηλαδή κτλ, και εφόσον δεν θέλουμε να εκτυπώσουμε το σχέδιο, κρατάμε εδώ την επιλογή Layout Το μόνο που ρυθμίζουμε είναι το monochrome.ctb. Για να κρατήσουμε αυτές τις ρυθμίσεις, και να τις αποθηκεύσουμε στη μνήμη του σχεδίου, και να μην εκτυπώσουμε το σχέδιο, το μόνο που πατάμε σε αυτή την περίπτωση είναι “Apply to Layout”. Οι ρυθμίσεις μας έχουν αποθηκευτεί. Κλείνουμε το παράθυρο επιλογών από το Χ. Οι ρυθμίσεις είναι πλέον αποθηκευμένες, και το σχέδιό μας δεν έχει σταλλεί για εκτύπωση. Η διαδικασία έχει τελειώσει.