Εισαγωγή

Το βοήθημα σχεδίασης OSNAP, είναι τα σημεία έλξης πάνω στα αντικείμενα. Ένα από τα σημαντικότερα βοηθήματα σχεδίασης, σχεδόν πάντα ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας. Το OSNAP ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, είτε κάνοντας αριστερό κλικ επάνω στην επιλογή, είτε πατώντας το πλήκτρο F3 από το πληκτρολόγιο. Πάμε να δούμε την σημαντικότητα του συγκεκριμένου βοηθήματος. Μπαίνουμε στην διαδικασία σχεδιασμού, και καθώς σχεδιάζουμε, βγαίνουμε και το απενεργοποιούμε, καθώς είναι κι αυτό διαφανής εντολή, και δεν διακόπτει την εργασία που κάνουμε. Εάν θελήσουμε να κλείσουμε την γραμμή, έχοντας απενεργοποιημένο το OSNAP, όσο κοντά κι αν φέρουμε το σχέδιο και κάνουμε την κίνηση να ενώσουμε τις γραμμές, δεν μπορούμε να το καταφέρουμε με τίποτα με γυμνό μάτι. Όταν αυξήσουμε πάρα πολύ το zoom, βλέπουμε ότι υπάρχουν ατέλειες. Αυτό για να το αποφύγουμε, ενεργοποιούμε τα σημεία έλξης επάνω στο αντικείμενο, δηλαδή τα OSNAP. Κάνοντας δεξί κλικ και Settings, εμφανίζονται όλα τα σημεία έλξης. Το καθένα έχει τη δική του χρήση. Ξεκινώντας από το Endpoint, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εντοπίζουμε το ένα από τα 2 άκρα ενός αντικειμένου. Την αρχή του ή το τέλος του. Συνεχίζοντας με το Midpoint, εντοπίζουμε το μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ή τόξου. Με το Center, εντοπίζουμε το κέντρο τόξων ή κύκλων. Με το Node, εντοπίζουμε ένα σχεδιασμένο σημείο, ένα point δηλαδή, το οποίο πρέπει να έχει δημιουργηθεί με την εντολή Point ή την Measure( με-ζιερ) ή την Divide, τις οποίες θα τα δούμε στη συνέχεια. Με το Quantrad, εντοπίζουμε ένα από τα 4 τεταρτημόρια ενός κύκλου ή τόξου. Με το Intersection, εντοπίζουμε το σημείο τομής 2 τεμνόμενων αντικειμένων. Με το Extension, εντοπίζουμε με το σταυρόνημα τα σημεία εκείνα του χώρου που βρίσκονται… πάνω στη νοητή προέκταση κάποιου ευθύγραμμου ή καμπύλου αντικειμένου. Όπως βλέπετε, το σημάδι αυτό, αυτή τη στιγμή είναι απενεργοποιημένο. Δεν είναι ανάγκη να τα έχουμε όλα ενεργοποιημένα, επειδή δεν είναι όλα τόσο χρήσιμα και πολλές φορές… μας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς τα νοητά σημεία έλξης πολλές φορές ενεργοποιούνται σε στιγμές που δεν τα χρειαζόμαστε, με αποτέλεσμα να μας έλκουν σε λάθος σημεία. Οπότε, το σημάδι Extension, δεν το έχουμε ενεργοποιημένο προς το παρόν. Συνεχίζοντας στην δεξιά στήλη, είμαστε στο Insertion. Μ’ αυτό εντοπίζουμε το σημείο εισαγωγής ενός αντικειμένου, το οποίο με διάφορους τρόπους το εισάγουμε στο σχέδιό μας. Θα το δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Με το Perpendicular, εντοπίζουμε το σημείο εκείνο του αντικειμένου στο οποίο φέρεται η κάθετος… από το τελευταίο σημείο. Με το Tangent (ταν-ζεντ), εντοπίζουμε και επιλέγουμε το σημείο της… εφαπτόμενης σε έναν κύκλο ή τόξο. Με το Nearest, εντοπίζουμε το πλησιέστερο προς το σταυρόνημα σημείο… του αντικειμένου, το οποίο είναι ένα τυχαίο σημείο πάνω σε μία γραμμή, σε ένα κύκλο ή σε ένα αντικείμενο, χωρίς να ξεφεύγει από τα όριά του. Με το Apparent intersection, εντοπίζουμε ένα υποθετικό σημείο τομής 2 μη τεμνόμενων αντικειμένων. Και τέλος με το Parallel, εντοπίζουμε με το σταυρόνημα τα σημεία εκείνα του χώρου που βρίσκονται πάνω σε παράλληλη τροχιά με κάποιο ευθύγραμμο αντικείμενο. Όσα σημάδια δεν είναι ενεργοποιημένα, είναι νοητά, είναι υποθετικά και είναι δευτερεύοντα. Τα βασικότερα σημεία τα οποία πρέπει να έχουμε ενεργοποιημένα, είναι αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Εφόσον κάνουμε τις αλλαγές μας, πατάμε ΟΚ και τις αποδεχόμαστε. Ας δούμε σε ένα παράδειγμα σχεδιασμού, την βοήθεια των σημείων έλξης επάνω στο σχέδιό μας. Ενεργοποιούμε το OSNAP, είτε πατώντας επάνω του με αριστερό κλικ επάνω στην επιλογή, στο εικονίδιο, είτε με το πλήκτρο F3 του πληκτρολογίου. Έχουμε ήδη σχεδιασμένα στην οθόνη μας ένα τυχαίο αντικείμενο, έναν κύκλο και κάποια points. Ξεκινάμε τη διαδικασία σχεδιασμού επιλέγοντας την εντολή Line. Μόλις πλησιάσουμε τα Points, βλέπουμε ότι εμφανίζεται το σημείο έλξης Node, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο έλξης που μας βοηθάει να ενώσουμε… τα points μεταξύ τους. Εάν συνεχίσουμε προς το τυχαίο αντικείμενο, βλέπουμε ότι στο κέντρο της γραμμής εμφανίζεται το Midpoint, και στα 2 άκρα της το Endpoint, και Endpoint. Εάν θελήσουμε στην επόμενη γραμμή να βρούμε ένα σημείο το οποίο θα… τέμνεται κάθετα με τη γραμμή που πρόκειται να σχεδιάσουμε, ψάχνουμε να βρούμε το Perpedicular. Μόλις το δούμε να εμφανίζεται, κάνουμε ένα κλικ και έχουμε πετύχει… οι 2 γραμμές να είναι κάθετες. Εάν πλησιάσουμε προς το κέντρο του κύκλου, εμφανίζεται το Center. Quandrant, και μας δείχνει το τεταρτημόριο. Και αν πλησιάσουμε προς το σημείο που τέμνονται οι 2 γραμμές, εμφανίζεται το σημείο έλξης Intersection. Εάν θελήσουμε να βρούμε την εφαπτόμενη γραμμή σε κύκλο, ψάχνουμε να βρούμε το Tangent. Ένα σημείο μπορεί να μας εμφανίζει πολλά σημεία έλξης ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτό το σημείο είναι και Quandrant, και Intersection, και Endpoint για κάποια άλλη γραμμή. Δεν έχει σημασία τι από όλα θα εμφανιστεί, σημασία έχει να μας εμφανίσει κάποιο, να κάνουμε κλικ επάνω του, για να μας μαγνητίσει, και να είναι το σημείο από το οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε.