Εμφάνιση Καρτελών Βοήθειας Με Το Πλήκτρο Ctrl

Το AUTOCAD έχει κάποιες βοηθητικές χρήσεις, δηλαδή εμφανίζει κάποιες καρτέλες, πιο γρήγορα, πατώντας το πλήκτρο Control από το πληκτρολόγιο, και κάποιον από τους αριθμούς του πληκτρολογίου. Π.χ. αν πατήσουμε Control και τον αριθμό 1, μας εμφανίζει την καρτέλα Properties. Είναι σαν να κάνουμε δηλαδή, διπλό κλικ πάνω σε μία γραμμή, ή σε ένα αντικείμενο. Εμφανίζεται η καρτέλα Properties, με τις ιδιότητες του κάθε αντικειμένου, όπου μπορούμε να αλλάξουμε κάποιο από τα στοιχεία του. Εάν πατήσουμε Control και τον αριθμό 2, εμφανίζεται η καρτέλα Design Center. Σ’ αυτή την καρτέλα περιέχονται κάποια έτοιμα αντικείμενα του προγράμματος, σαν blocks, τα οποία θα δούμε αμέσως μετά πώς τα εισάγουμε στο σχέδιο και πώς τα χρησιμοποιούμε. Πατώντας Control και 3, εμφανίζεται η καρτέλα Tool palettes (παλετς). Σ’ αυτή την καρτέλα υπάρχουν κάποια αντικείμενα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σχέδιό μας. Μερικά αναφέρονται στις 2 διαστάσεις και μερικά στις 3 διαστάσεις. Αν τα πάρουμε με τη σειρά, π.χ. στο Modeling, βλέπουμε ότι έχει μερικά αντικείμενα. Ας πάρουμε το σπιράλ 2 διαστάσεων. Για να εισάγουμε κάποιο από αυτά στο σχέδιό μας, κάνουμε αριστερό κλικ πάνω του, και σύρουμε το ποντίκι μας στην επιφάνεια σχεδιασμού μας. Μόλις το αφήσουμε, η Command Line μας ζητάει Specify center point of base. Κάνουμε ένα κλικ για να τοποθετήσουμε το σπιράλ μας στη θέση που θέλουμε, και αμέσως μετά η Command Line, ζητάει Specify base radius, πόσο δηλαδή θέλουμε να είναι η ακτίνα της βάσης. Ως προεπιλογή αυτή τη στιγμή έχει το 2. Εμείς για να το κρατήσουμε, αν μας ικανοποιεί, πατάμε το Enter, διαφορετικά πληκτρολογούμε κάποιον άλλο αριθμό, και μετά πατάμε Εnter. Specify top radius, πάλι έχει τον αριθμό 2 ως προεπιλογή. Επειδή δεν θέλουμε να το κρατήσουμε, πληκτρολογούμε 5 και πατάμε Εnter. Το σπιράλ μας δημιουργήθηκε, και έχει τοποθετηθεί στην επιφάνεια σχεδιασμού μας. Ας δούμε και τα υπόλοιπα αντικείμενα. Αν επιλέξουμε την καρτέλα Annotation, υπάρχουν επίσης κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, για άλλες ειδικότητες. Παρ’ όλ’ αυτά, εάν θέλουμε να εισάγουμε κάποιο στο σχέδιό μας, το επιλέγουμε με αριστερό κλικ, το εισάγουμε σε κάποια θέση, και το αντικείμενό μας, (σβήνουμε το προηγούμενο), έχει τοποθετηθεί στη θέση που θέλουμε. Όποιο από τα αντικείμενα έχει ένα σύμβολο σαν κεραυνό στην άκρη του, μόλις το επιλέξουμε, βλέπουμε ότι μας εμφανίζει ένα βέλος που κοιτάει προς τα κάτω, και αν σε αυτό το βέλος κάνουμε αριστερό κλικ, εμφανίζονται κάποιες επιλογές. Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Single. Εμείς μπορούμε να επιλέξουμε την επόμενη επιλογή, και βλέπουμε ότι το βέλος παίρνει άλλη μορφή. Εάν επιλέξουμε την επόμενη επιλογή, βλέπουμε ότι αλλάζει κάθε φορά μορφή. Εάν θέλουμε κάποιο να το σταθεροποιήσουμε, πατάμε Escape για να αποεπιλεχθεί το αντικείμενό, και κρατάμε την επιλογή που θέλαμε. Σβήνουμε αυτό το αντικείμενο και προχωράμε στο επόμενο. Architectural. Έχει διάφορα αντικείμενα αρχιτεκτονικά, τα οποία έχουν το σύμβολο του κεραυνού, που σημαίνει ότι έχουν πολλαπλές μορφές. Αν επιλέξουμε δηλαδή, Trees – Metric, το οποίο έχει σχέση με δέντρα, το εισάγουμε, και μπορούμε και σε αυτό το αντικείμενο, αφού το επιλέξουμε και κάνουμε κλικ στο βέλος, να δούμε ότι έχει πολλές επιλογές, όπως είναι η όψη του δέντρου, άλλο είδος δέντρου, κάποιος θάμνος δηλαδή, και γενικώς βλέπουμε ένα μεγάλο εύρος επιλογών, από το οποίο μπορούμε να εισάγουμε στο σχέδιό μας, αυτό που μας ενδιαφέρει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες καρτέλες, η κάθε μία απευθύνεται, στην αντίστοιχη ειδικότητα.