Εφαρμογή Στυλ Κειμένου Σε Υπάρχον Κείμενο

Εάν μας ζητηθεί, σε ένα ήδη γραμμένο κείμενο, να γίνει κάποια αλλαγή, κυρίως να γίνει η αλλαγή κάποιου Style, δηλαδή στο αναγραφόμενο ΕΞ. ΧΩΡΟΣ, εάν μας ζητήσουν, ενώ βρίσκεται στο Text Style big, να τοποθετηθεί στο Text Style small, κάνουμε την εξής διαδικασία. Διπλό κλικ στο κείμενό μας, το επιλέγουμε, ανοίγουμε τα Styles, και κάνουμε αριστερό κλικ στο Style στο οποίο θέλουμε να τοποθετηθεί. Βλέπουμε αμέσως, ότι το γραμμένο κείμενό μας, τοποθετήθηκε στο Style small, πατάμε ΟΚ, και αποδεχόμαστε τις αλλαγές. Έτσι γίνεται η διόρθωση σε υπάρχον κείμενο. Με διπλό κλικ, ανοίγει το παράθυρο επιλογών κειμένου.