Εφαρμογή Των Ιδιοτήτων Του Layer Σε Αντικείμενο

Εάν μας ζητηθεί, σε μία γραμμή της οποίας έχουν ήδη τροποποιηθεί οι ιδιότητές της, να την τροποποιήσουμε έτσι ώστε, οι ιδιότητές αυτές να ακολουθούν τις ιδιότητες του Layer, την επιλέγουμε, και ορίζουμε τις ρυθμίσεις της γραμμής σε ByLayer, ByLayer, ByLayer. Πατάμε Escape για να αποεπιλεχθεί η γραμμή. Η γραμμή, πλέον έχει πάρει τις ιδιότητες του layer.