Απόλυτες Συντεταγμένες

Όταν εργαζόμαστε στο Autocad, είναι δυνατό να σχεδιάσουμε αντικείμενα, είτε μέσω του ποντικιού, είτε με το πληκτρολόγιο εισάγωντας στην γραμμή εντολών ακριβώς τα σημεία με τις συντεταγμένες τους. Απόλυτες συντεταγμένες, ονομάζονται οι συντεταγμένες που ορίζουν ακριβώς ένα σημείο, στο σύστημα αξόνων Χ, Υ, και ενδεχομένως Ζ για σύστημα τριών διαστάσεων. Οι συντεταγμένες Χ και Υ χωρίζονται απλώς με κόμμα ανάμεσά τους. Για παράδειγμα, αν μας ζητήσουν να σχεδιάσουμε μία γραμμή η οποία να ξεκινάει από το σημείο με απόλυτες συντεταγμένες 800, 500, και να τελειώνει στο σημείο με απόλυτες συντεταγμένες 900, 1000, κάνουμε το εξής: Επιλέγουμε την εντολή Line, και πληκτρολογούμε κατευθείαν 800, 500 Πατάμε Enter. Βλέπουμε ότι το πρώτο σημείο βρέθηκε, και κατευθείαν πληκτρολογούμε το δεύτερο. 900,1000 και πατάμε Enter, και ξανά Enter για να βγούμε από την εντολή. Η γραμμή μας σχεδιάστηκε, χωρίς τη βοήθεια του ποντικιού αλλά πληκτρολογώντας τις απόλυτες συντεταγμένες των σημείων.