Εικονίδια Zoom

Σε προηγούμενο μάθημα είχαμε δει τη χρήση του Zoom. Πως δηλαδή φέρνουμε πιο κοντά το σχέδιό μας ή πως το απομακρύνουμε. Οι χρήσεις αυτές γίνονται με τη ρόδα κύλισης του ποντικιού, εάν την περιστρέψουμε, zoom in και zoom out. Εάν την κρατήσουμε πατημένη, τότε εμφανίζεται το pan ή αλλιώς pan realtime, το οποίο είναι το χεράκι το οποίο μετακινεί ολόκληρο το σχέδιό μας. Τέλος, εάν κάνουμε ένα διπλό κλικ με τη ρόδα του ποντικιού, το σχέδιό μας προσαρμόζεται στα όρια της σχεδιαστικής περιοχής μας. Παλαιότεροι χρήστες όμως, χρησιμοποιούν τα διάφορα zoom, χωρίς την χρήση της ρόδας του ποντικιού. Αυτές οι επιλογές, βρίσκονται στην γραμμή εργαλείων Standard. Βλέπουμε ότι η πρώτη επιλογή, είναι το pan realtime και είναι το χεράκι. Εάν το επιλέξουμε, δε χρειάζεται να κρατήσουμε πατημένη την ρόδα του ποντικιού, αλλά χρησιμοποιώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, πετυχαίνουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να μετακινήσουμε δηλαδή ολόκληρη την σχεδιαστική περιοχή. Σ’ αυτή την περίπτωση εάν αφήσουμε το πλήκτρο, δεν απενεργοποιείται το pan, αλλά χρειάζεται ή να πατήσουμε Enter, ή δεξί κλικ και Exit. Η επόμενη επιλογή είναι το zoom realtime. Εάν το επιλέξουμε, πάλι πρέπει να κρατήσουμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και να μετακινήσουμε πάνω κάτω, να σύρουμε δηλαδή το ποντίκι μας. Μ’ αυτή την κίνηση πετυχαίνουμε zoom in και zoom out. Ομοίως, εάν αφήσουμε ελεύθερο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, δε μας βγάζει από την τρέχουσα εντολή. Πρέπει και πάλι ή να πατήσουμε Enter, ή δεξί κλικ και Exit. Προσπερνάμε προσωρινά την επιλογή Zoom Window, και πηγαίνουμε στην τελευταία που είναι το Zoom Previous. Το Zoom Previous, μας επαναφέρει στην τελευταία άποψη που βρισκόταν το σχέδιο, δηλαδή είναι ένα Undo μόνο για τα zoom. Αν πάμε στην προηγούμενη επιλογή, την Zoom Window, πατήσουμε και κρατήσουμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, βλέπουμε ότι εμφανίζεται μια σειρά από διάφορα zoom. Με την πρώτη επιλογή, το Zoom Window, κάνοντας μέσα σε ένα παράθυρο με 2 κλικ, κλικ σε ένα σημείο, και κλικ στο επόμενο, μας φέρνει ακριβώς μπροστά στην οθόνη μας, την περιοχή του σχεδίου που μας ενδιαφέρει. Το επόμενο Zoom, το Dynamic, είναι μια πάρα πολύ παλιά χρήση του Zoom, η οποία πλέον δε χρησιμοποιείται. Όπως και το Zoom Scale. Το Zoom Center, είναι δευτερεύον και σπάνιο σε χρήση. Μόλις επιλέξουμε το Zoom Center, εάν κάνουμε ένα κλικ σ’ ένα σημείο του σχεδίου μας, π.χ. στην περιοχή της κουζίνας όπως βλέπουμε εδώ, κάνουμε αριστερό κλικ και πατήσουμε Enter, τότε το σχέδιο μεταφέρεται, το μέρος εκείνο δηλαδή, μεταφέρεται στο κέντρο της σχεδιαστικής περιοχής. Δηλαδή αν βλέπαμε μια νοητή γραμμή εδώ, και εδώ, θα βλέπαμε ότι βρίσκεται στο κέντρο της σχεδιαστικής μας περιοχής. Αν προχωρήσουμε παρακάτω, κάποια από τα πιο σημαντικά, είναι τα Zoom in, Zoom out. βέβαια και αυτά είναι σχεδόν περιττά.

Συνεχίζουμε.

Zoom all, και Zoom Extents το οποίο αν το επιλέξουμε, είναι σαν να κάνουμε διπλό κλικ στη ρόδα μας. Δηλαδή φέρνει το σχέδιο στα όρια της σχεδιαστικής περιοχής μας.