Επιλογή Αντικειμένων Με Τη Χρήση Εντολών

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα, μπορούμε να επιλέξουμε μερικά αντικείμενα με το ποντίκι, με αριστερόστροφη ή με δεξιόστροφη κίνηση. Έχουμε αναφέρει, ότι η κίνηση που μας εμφανίζει ένα μπλε παράθυρο, επιλέγει μόνο τα αντικείμενα που βρίσκονται ολόκληρα μέσα σε αυτό. Με το crossing window, με το πράσινο παράθυρο, μπορούμε να επιλέξουμε ένα αντικείμενο ακόμη και αν μέσα του βρίσκεται… ένα μέρος αυτού. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε κάποια αντικείμενα, πληκτρολογώντας και την εντολή Select. Μόλις πληκτρολογήσουμε την εντολή Select, μας εμφανίζει η command line την προτροπή Select objects. Εάν θέλουμε να δούμε την ανάλυση της εντολής Select, πληκτρολογούμε ένα αγγλικό ερωτηματικό και πατάμε Enter. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται μία σειρά επιλογών. Από αυτές οι πιο σημαντικές είναι οι εξής: το WPolygon, Window Polygon, το οποίο για να ενεργοποιηθεί πληκτρολογούμε τα δύο κεφαλαία γράμματα που βλέπουμε. WP και πατάμε Enter. Αμέσως μπορούμε, κάνοντας κλικ στην οθόνη μας, να επιλέξουμε κάποια αντικείμενα με το Window Polygon που εμφανίζεται. Μόλις ορίσουμε τα Pick Points στα σημεία που θέλουμε, και ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας, πατάμε Enter. Αμέσως τα αντικείμενά επιλέγονται. Ξαναπληκτρολογούμε Select, ερωτηματικό, Enter, και επιλέγουμε Crossing Polygon, CPolygon. CP και πατάμε Enter. Επιλέγουμε ξανά διάφορα σημεία του σχεδίου μας, και μόλις ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας, πατάμε Enter και τα αντικείμενά μας επιλέγονται. Συνεχίζοντας με τις επιλογές, πληκτρολογώντας την εντολή Select, επιλέγοντας το ALL, όπως είναι αυτονόητο, επιλέγονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο σχέδιο. Τέλος, εάν επιλέξουμε για κάποιους λόγους, συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδίου, π.χ. με fence, επιλέγουμε τρία αντικείμενα, κάνουμε τη χρήση της εντολής που χρειάζόμαστε, και αν θελήσουμε να επιλέξουμε ξανά τα ίδια, μπορούμε μέσα από την πληκτρολόγηση της εντολής Select, χρησιμοποιώντας την επιλογή Previous, P και Enter, να επιλέξουμε αυτόματα τα τρία τελευταία αντικείμενα, ή γενικώς τα αντικείμενα που επιλέξαμε την τελευταία φορά. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα μεταξύ τους, με τη μέθοδο Pick, κάνοντας ένα κλικ επάνω σε κάποιο αντικείμενο, το Autocad μπορεί να επιλέξει και ένα-ένα τα αντικείμενα, χωρίς να χρειάζεται να κρατάμε πατημένο κάποιο κουμπί από το πληκτρολόγιο. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις μας αν χρειάζεται να κρατάμε πατημένο το Shift κατά τη διάρκεια της επιλογής. Αυτή η ρύθμιση γίνεται από το εξής σημείο. Tools, Options, Selection, Use Shift to add to selection. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε μόλις επιλέξουμε κάποια γραμμή ή κάποιο αντικείμενο, και αμέσως μετά πάμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα αφήνει το ένα, και επιλέγει το επόμενο. Εάν θελήσουμε να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα, τότε πρέπει να κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift, για να γίνει η επιλογή που θέλουμε. Αυτό όμως τις περισσότερες φορές δεν μας βοηθάει, οπότε επανερχόμαστε στην καρτέλα Options, και απενεργοποιούμε την επιλογή Use Shift to add to selection. Επιλέγουμε όποια αντικείμενα θέλουμε με πολλαπλά pick, αλλά σε περίπτωση που θέλουμε να αποεπιλέξουμε κάποια αντικείμενα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, και επιλέγοντας. βλέπουμε ότι τα αντικείμενά μας αποεπιλέγονται. Κρατάμε το Shift πατημένο και επαναλαμβάνουμε την κίνηση επιλογής. Όπως αναφέραμε τη ρύθμιση από την καρτέλα Options, όσον αφορά την επιλογή Use Shift to add to selection, ας δούμε τώρα και κάποια στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, στην επιλογή των αντικειμένων μας, κατά τη διάρκεια σχεδιασμού. Στις τελευταίες εκδόσεις του Autocad, όταν πλησιάζουμε κάποιο αντικείμενο, εμφανίζονται κάποια visual effect settings. Βλέπουμε ότι οι γραμμές αλλάζουν χρώμα, γίνονται πιο έντονες. Βλέπουμε εδώ, ότι μόλις πλησιάζουμε κάποιο αντικείμενο, αυτό φωτίζεται. Αυτά είναι τα Visual effect settings. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, επιλέγοντας αν θέλουμε να είναι μόνο διακεκομμένο, μόνο έντονο, ή both, και τα δύο. Διακεκομμένες, και πιο έντονες. Στην επιλογή Advanced Options, βλέπουμε ότι μπορούμε να ορίσουμε, σε ποια αντικείμενα θα απευθύνεται. Επίσης, στη δεξιά πλευρά μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρώμα, που θα έχουνε τα διάφορα παράθυρα επιλογής, το Window Selection Color και το Crossing Selection color. Όσον αφορά αυτά τα visual effects, ακριβώς από πάνω, έχουμε την επιλογή Selection preview. Δηλαδή πότε θέλουμε να εμφανίζονται αυτά τα visual effects. Αν θέλουμε να εμφανίζονται είτε μία εντολή είναι ενεργή, είτε ανενεργή, τότε ενεργοποιούμε και τις δύο επιλογές. Τι σημαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάποια εντολή επιλεγμένη στο πρόγραμμα, και μόλις πλησιάσουμε τα αντικείμενά μας, βλέπουμε ότι φωτίζονται βάσει των εφέ. Εάν επιλέξουμε μία εντολή, και πλησιάσουμε τα αντικείμενά μας, βλέπουμε ότι επίσης φωτίζονται, και αυτό μας διευκολύνει κατά την επιλογή. Αν όμως απενεργοποιήσουμε τις δύο αυτές επιλογές, είτε έχοντας εντολή, είτε όχι, τα visual effects δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη μας. Επίσης, παρακάτω, στο Selections models, έχουμε επιλεγμένη την εντολή Noun/verb (νάουν/βέρμπ) selection. Αυτό μας επιτρέπει να επιλέξουμε ένα αντικείμενο, προτού του εφαρμόσουμε κάποια εντολή. Μπορούμε να κάνουμε την εξής κίνηση: επιλέγουμε δύο αντικείμενα, και μετά την εντολή move, η οποία εφαρμόζεται αυτόματα επάνω σε αυτά τα δύο αντικείμενα. Μπορούμε δηλαδή να τα μετακινήσουμε. Και το αντίστροφο, δηλαδή αν πρώτα επιλέξουμε την εντολή move, και μετά τα δύο αντικείμενα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό συμβαίνει για κάθε εντολή. Δηλαδή, μπορούμε να επιλέξουμε δύο άλλα αντικείμενα, την εντολή Copy, να εφαρμοστεί αυτόματα επάνω τους, και να κάνουμε την επόμενη κίνηση. Όλη αυτή η διαδικασία, είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε ένα σχέδιο, μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή το Noun(ναουν)/verb selection.