Εισαγωγή Σχεδίων Και Αντικειμένων

Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη, να εισάγουμε ένα αρχείο .dwg, είτε στον χώρο Model space όπου σχεδιάζουμε, είτε σε κάποιο Layout. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να εισάγουμε ένα αρχείο dwg, στον χώρο Model space όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το αρχείο μας λέγεται Draw1, και βρίσκεται στον φάκελο Infolearn-Autocad στην επιφάνεια εργασίας. Για να εισάγουμε λοιπόν αυτό το αρχείο, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Insert, ,το εισάγουμε μέσω του block. Σε αυτήν την καρτέλα, επειδή δεν υπάρχει μέσα στη μνήμη του σχεδίου μας ως block, πρέπει να το αναζητήσουμε μέσω του browse. Πατάμε browse λοιπόν. Βρισκόμαστε στην επιφάνεια εργασίας, ανοίγουμε τον φάκελο που χρειαζόμαστε, και βρίσκουμε το σχέδιο Draw1. Το επιλέγουμε και πατάμε Open. Σε αυτή τη θέση τώρα, εάν μας ζητηθεί αυτό το σχέδιο να το εισάγουμε σε κάποιες συγκεκριμένες συντεταγμένες Χ και Υ, τότε η αριστερή στήλη μας θα πρέπει να έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή η επιλογή Specify on screen να μην είναι επιλεγμένη, ώστε να μπορούμε να συμπληρώσουμε τις συντεταγμένες που θα μας ζητηθούν. Αν λοιπόν η ερώτηση ήταν: “Να τοποθετηθεί στη θέση 150, 150”, τότε εδώ πέρα θα συμπληρώναμε στο Χ, 150, και στο Υ, 150. Πατώντας ΟΚ, το σχέδιό μας έχει εμφανιστεί, είναι block, και αν βάλουμε το σταυρόνημά στο σημείο εισαγωγής του, θα δούμε σε αυτό το σημείο στη θέση των coordinates, να αναγράφεται 150, 150. Κάνουμε ένα Undo, να εξαφανιστεί το σχέδιο για να δούμε μία δεύτερη διαδικασία εισαγωγής του, χωρίς δηλαδή να μας ζητηθούν συγκεκριμένες συντεταγμένες τοποθέτησης. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, Insert, Block, browse. Το επιλέγουμε, Open, και αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε συγκεκριμένες συντεταγμένες Χ και Υ, οπότε επιλέγουμε το κουτί Specify on screen, πατάμε ΟΚ, και τώρα μπορούμε να το τοποθετήσουμε όπου θέλουμε. Το κρατάει το σταυρόνημά μας, οπότε κάνοντας ένα αριστερό κλικ στην οθόνη μας, το σχέδιό μας τοποθετείται, στη θέση που θέλουμε εμείς.