Αρχείο Εικονικής Εκτύπωσης (Dwf)

Έχουμε ανοικτό αυτό το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας μας το οποίο μας ζητείται να αποθηκεύσουμε με το όνομα last.dwf. Η ονομασία με την κατάληξη dwf είναι η εικονική εκτύπωση. Για να το αποθηκεύσουμε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας μας με την κατάληξη dwf κάνουμε τα εξής μέσα από την διαδικασία εκτύπωσης. Κάνουμε κλικ στο File-plot. Για να δημιουργήσουμε αρχείο Dwf ,εικονικό αρχείο δηλαδή, επιλέγουμε πάντα τον εκτυπωτή dwf6 eplot. Μόλις τον επιλέξουμε αν δεν μας ζητηθεί καμία άλλη ρύθμιση όπως μέγεθος χαρτιού κλίμακα ή στυλ εκτύπωσης, πατάμε μόνο ΟΚ. Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο για να δώσουμε όνομα και θέση αποθήκευσης. Πηγαίνουμε λοιπόν στην επιφάνεια και πχ επιλέγουμε τον συγκεκριμένο φάκελο. Στο filename θέλουμε όπως είπαμε στην αρχή να ονομάζεται last και αυτόματα του έχει δοθεί η κατάληξη dwf. Οπότε πατάμε save και η διαδικασία μας ολοκληρώθηκε. Αν μεταβούμε λοιπόν σε αυτόν τον φάκελο θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο με το όνομα last.dwf