Δημιουργία Στυλ Κειμένου (Text Style)

Η δημιουργία Text Style, γίνεται ως εξής. Format, Text Style. Εμφανίζεται αυτή η καρτέλα, στην οποία βλέπουμε στην λίστα των Styles, το Text Style Annotative, και το Standard. Αυτά είναι τα Styles που είναι διαθέσιμα από το Autocad. Για να φτιάξουμε κάποιο καινούριο, πατάμε το κουμπί New. Εισάγουμε το όνομα που επιθυμούμε, και επειδή θέλουμε να φτιάξουμε ένα με γράμματα μικρού μεγέθους, θα το ονομάσουμε small. Πατάμε ΟΚ. Βλέπουμε ότι το Style μας καταχωρήθηκε, και ορίζουμε τις ρυθμίσεις του. Επιλέγουμε π.χ., τη γραμματοσειρά Comic Sans. Όσον αφορά την επιλογή της γραμματοσειράς, όσες γραμματοσειρές έχουν μπροστά το γράμμα Ταφ, είναι True type fonts, και όσες έχουν αυτό το σύμβολο σαν διαβήτης, είναι Shape. Η διαφορά τους είναι ότι για προγράμματα που δεν υποστηρίζουν τις γραμματοσειρές True type fonts, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραμματοσειρές με κατάληξη shx, οπότε σε μια ενδεχόμενη εκτύπωση, θα αναγνωρίζονται και θα μπορούμε από κάθε άλλο πρόγραμμα να προχωρήσουμε στην ίδια διαδικασία. Επιλεγούμε αν θέλουμε να είναι κανονικά ή έντονα τα γράμματα, και στη συνέχεια δίνουμε ύψος κειμένου, π.χ. 0.25. Αν θελήσουμε κάποιο εφέ, π.χ. να εμφανίζονται ανάποδα, ή να καθρεφτίζονται, επιλέγουμε αυτό που μας αρέσει. Εφόσον τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις του Style, αν πάμε να δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο, μόλις επιλέξουμε την επιλογή New, μας ρωτάει το Autocad, αν θέλουμε να αποθηκευτούν οι αλλαγές στο προηγούμενο Style. Πατάμε ναι, και συνεχίζουμε. Το όνομα του καινούριου Style, θέλουμε να είναι big, επειδή θέλουμε να είναι μεγάλα τα γράμματα. Πατάμε ΟΚ, επιλέγουμε γραμματοσειρά Verdana, θέλουμε να είναι έντονα, και το ύψος να είναι 1.5. Για να αποθηκευτούν αυτόματα οι αλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να φτιάξουμε κάποιο καινούριο Style, πατάμε Set Current, και επιλέγουμε Ναι. Εφόσον επιλέξαμε το Set Current, θέσαμε το Style ως ενεργό, οπότε το Style big θα είναι το Style το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αυτόματα κατά την εισαγωγή του κειμένου. Εάν θελήσουμε από την καρτέλα Text Style, να θέσουμε ενεργό κάποιο άλλο, επιλέγουμε το small, και πατάμε Set Current, Πατάμε το Close. Μόλις επιλέξουμε το κείμενό μας, εμφανίζεται ο σταυρός με μικρά γράμματα αυτή τη φορά, επειδή είναι ενεργό το Style small, κάνουμε το παραλληλόγραμμο για να του ορίσουμε το χώρο, και πληκτρολογούμε, W.C. Βλέπουμε οτι εδώ, σ’ αυτή τη θέση, βρίσκονται τα Styles τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Πατάμε ΟΚ, και το κείμενό μας εισήχθη. Στο κείμενο χρησιμοποιούνται όλες οι εντολές μορφοποίησης. Δηλαδή move, rotate, copy κτλ.. Δηλαδή αν θελήσουμε να μετακινήσουμε το κείμενο πιο κεντρικά στο χώρο, θα επιλέξουμε Move, το κείμενό μας, και θα το πάμε πιο κεντρικά. Αν θελήσουμε να γράψουμε με το άλλο Style που δημιουργήσαμε, το big, κάνουμε την εξής διαδικασία. Επιλέγουμε το κείμενο, τον χώρο στον οποίο θέλουμε να εισάγουμε το κείμενο, και σ’ αυτό το σημείο, ορίζουμε ως ενεργό το Text Style big, ακριβώς όπως ορίζουμε ενεργά και τα διάφορα Layers που έχουμε δημιουργήσει. Πρέπει να τονίσουμε, ότι πρέπει πάντοτε να φτιάχνουμε Layer Text, σε κάθε σχέδιο που πρόκειται να εισάγουμε κείμενο. Αν θελήσουμε να γράψουμε: ΕΞ. ΧΩΡΟΣ (εξωτερικός χώρος), πατάμε ΟΚ, το κείμενό μας εισήχθη, και με την εντολή Move, μπορούμε να το μετακινήσουμε πιο κεντρικά.